Opsporingsberichten via ANP Pers Support zorgen voor massale media-aandacht

"De politie vraagt uw aandacht voor het volgende." Het is een bekende openingszin als de politie na het Journaal de kijker vraagt om extra informatie in een opsporingszaak. Maar het opsporingsbericht na het televisiejournaal is niet meer het primaire kanaal dat een rechercheteam gebruikt om een misdrijf opgelost te krijgen. Zo maakt de politie ook dankbaar gebruik van ANP Pers Support. "Heel effectief, vooral als er geen minuut te verliezen is."

Zoals het gevonden baby’tje in een container in Amsterdam , of bij het door de media bestempelde gangsterduo 'Bonnie en Clyde' dat vorig jaar gedurende twee weken op uiterst gewelddadige wijze door Nederland en Duitsland trok, legt Linda Buitenweg, Teamleider Team Opsporingsberichtgeving uit. "Als rechercheteam stel je in zo'n urgent geval vast dat er zo snel mogelijk behoefte is aan zoveel mogelijk aanvullende informatie en getuigenverklaringen. En in zulke specifieke situaties is ANP Pers Support van enorm grote waarde."

Vooral ook omdat de politie zich via APS verzekerd weet van een groot  bereik. "Praktisch alle media, en vooral radio, televisie en online-nieuwssites krijgen via ANP Pers Support ons opsporingsbericht onder ogen. En in bijna alle gevallen doen ze er wat mee, eenvoudigweg omdat het onderwerp veelal grote nieuwswaarde heeft. Zo weten we dat uiteindelijk een heel breed publiek wordt bereikt."

Inmiddels vormt ANP Pers Support een van de vaste bestanddelen van de opsporingstrategie van de politie. "Als Nationale politie kunnen we zo verschillende kaarten uitspelen. Want soms leent een  zaak zich uitstekend voor de inzet van APS, een andere keer focussen we nadrukkelijk op een programma als Opsporing Verzocht."

Een bijkomend - maar daarom niet minder belangrijk - voordeel is de regie die een rechercheteam over het opsporingsbericht houdt. Opsporingsberichten zijn heel feitelijk en nauwkeurig samengesteld. Doordat de juiste formulering via het persbericht bij de media wordt aangeboden is er weinig ruimte voor interpretatie en hanteert iedereen dezelfde taal. 

Testimonials

Gijsbert Siertsema, Head of Media and Public Relations

Nuon

"Directe lijnen naar relevante media"

“ANP Pers Support ondersteunt ons persbeleid zeer efficiënt, met directe lijnen naar relevante media. Onze persberichten bereiken daardoor zowel nationaal als regionaal exclusieve medianetwerken en dat merken wij in de coverage van onze berichtgeving. Daarnaast is de service alert, gedreven en zeer klantgericht.”

Ad Veen, Hoofd Strategie en Communicatie

PO-Raad

“Maak ANP Pers Support onderdeel van je communicatiestrategie"

"Bedenk goed wat je te melden hebt, bij wie je dat het best kunt pluggen en wanneer je ermee naar buiten treedt. Elke woordvoerder heeft zijn eigen netwerk van journalisten. Bedenk goed wie je de primeur geeft en stuur direct na uitzending of publicatie een persbericht uit via ANP Pers Support. Dan heb je een optimaal bereik.”

070 - 41 41 234