Nederlandse biochipbedrijven versnellen ontwikkeling COVID-19 tests

Enschede, 24 april 2020 - De enige manier om de COVID-19 crisis effectief te lijf te gaan is door een nieuwe generatie geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen en betrouwbare en snelle diagnostiek van het virus en de immuniteit ter beschikking te hebben. Daarom hebben Surfix B.V. en zijn aandeelhouders Qurin Diagnostics B.V. en LioniX International B.V. vandaag bekendgemaakt een versneld ontwikkeltraject te starten om massale COVID-19 diagnostiek en immuniteitsdetectie mogelijk te maken met de financiële steun van en in nauwe samenwerking met PhotonDelta. De bedrijven werken reeds gezamenlijk aan de ontwikkeling van bio-fotonische nanochips voor de vroege opsporing van kanker en hebben hiervoor een biochip met ultragevoelige sensoren ontwikkeld.  

Het nieuwe diagnostische apparaat zal binnen 5 minuten betrouwbare testresultaten kunnen produceren en zal over 6 tot 9 maanden beschikbaar zijn. Het apparaat wordt gebouwd op basis van een zogenoemde fotonische biochip die gebruikmaakt van beproefde geïntegreerde optische technologie van LioniX en is gebaseerd op siliciumnitride  (TriPleX™), een sleuteltechnologie in het PhotonDelta ecosysteem. Deze technologie is oorspronkelijk ontwikkeld voor de ruimtevaart en telecommunicatie en wordt door Surfix en Qurin gebruikt voor diagnostische toepassingen. De gecombineerde expertise van deze drie bedrijven maakt een snelle en betrouwbare test voor virusdetectie mogelijk. De ontwikkeling wordt ondersteund door PhotonDelta (een Nederlands publiek-privaat samenwerkingsverband) en betreft zowel co-financiering als ondersteuning bij opschaling en exploitatie.

Coenraad K. van Kalken, CEO van Qurin Diagnostics: “De zeer snel tot stand gekomen samenwerking met PhotonDelta bevestigt onze strategische visie dat de ultragevoelige biochip die we samen aan het ontwikkelen zijn voor massale en goedkope screening van kanker breed toepasbaar is in o.a. diverse biologische agri-food markten en in diverse andere biomedische gebieden. In al deze gebieden is zeer accurate moleculair-diagnostische technologie nodig tegen een lagere kostprijs dan de complexe en arbeidsintensieve moleculaire analysemethoden die nu gebruikt worden. De huidige COVID-19 crisis maakt dit op een pijnlijke wijze aan het grote publiek duidelijk.”

Luc Scheres CTO van Surfix: “We hebben specifieke nano-coatings ontwikkeld die de gevoeligheid, detectielimiet en betrouwbaarheid van de fotonische biochip verbeteren. Uiteraard heeft elke toepassing zijn eigen specifieke eisen en uitdagingen, dus is een nauwe samenwerking met experts uit de andere disciplines essentieel om een succesvolle diagnostische test te ontwikkelen. Daarom versterken we graag de samenwerking met LioniX International en Qurin Diagnostics ten behoeve van de versnelde ontwikkeling van deze coronavirus test.”

“Het TriPleX™ platform heeft laten zien dat voor kankerdiagnostiek het een kosteneffectieve oplossing biedt. Een investering in deze nieuwe applicatie is niet slechts een commercieel gedreven keuze, maar sterk gemotiveerd door het maatschappelijke belang. Aangezien we een gedegen technologische basis en betrouwbare samenwerkingspartners hebben, hebben we een groot vertrouwen in het realiseren van een succesvolle COVID-19 test”, vertelde Arne Leinse, CEO van LioniX International.

“Dit is een mooi voorbeeld van een gezamenlijk initiatief van partners in het PhotonDelta ecosysteem, om belangrijke, betaalbare en effectieve oplossingen te ontwikkelen die mogelijk gemaakt worden met geïntegreerde fotonica technologie. Het initiatief bouwt voort op onze kennis over ultragevoelige biochips, die van groot belang kunnen zijn in de huidige COVID-19 crisis. Bio-sensing behoort tot de langetermijn ontwikkelprogramma’s (roadmaps) binnen PhotonDelta waar de industrie, universiteiten en het volledige PhotonDelta ecosysteem samenwerken aan de volgende generatie oplossingen en testapparaten voor virus-gerelateerde en andere ziektes”, vertelde Ewit Roos, CEO of PhotonDelta.

Over Qurin

Qurin is een biotechnologisch bedrijf dat zich focust op vroegtijdige detectie van kanker. Qurin is ervan overtuigd dat fotonische nanotechnologie de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke, betaalbare en gevoelige testen voor massale screening mogelijk maakt om  kanker te ontdekken voordat er uitzaaiingen zijn, waardoor de overlevingskans significant toeneemt. Om dit doel te bereiken wordt in samenwerking met academische en industriële partners gewerkt aan een diagnostisch instrument gebaseerd op fotonische nanotechnologie en aan met kunstmatige intelligentie gevonden en gevalideerde biomarker panels voor meerdere vormen van kanker.

https://www.qurin.com

Over Surfix

Surfix is een innovatief high-tech bedrijf dat op maat gemaakte nanocoatings ontwikkeld en levert voor micro- en nanosystemen in de life sciences. Systemen als biosensoren en microfluidische chips zijn belangrijke onderdelen van oplossingen voor wereldwijde problemen in de gezondheidszorg, de voedselketen en het milieu. Surfix’ gepatenteerde nanocoating technologie levert niet alleen excellente oppervlakte-eigenschappen, maar maakt het ook mogelijk om patronen te maken met verhoogde controle over de geometrie, waardoor klanten het potentieel van hun systemen volledig kunnen benutten. Surfix levert ook diverse services, variërend van het coaten van demonstratiemodellen tot technology transfer en IP licensing.

https://www.surfix.nl

Over LioniX International

LioniX International is een toonaangevende wereldwijde leverancier van op maat gemaakte microsystemen, in het bijzonder op basis van geïntegreerde fotonica. LioniX International levert op maat gemaakte oplossingen die direct in een systeem van de klant kan worden ingebouwd, doordat LioniX het gehele traject van ontwerp, fabricage en assemblage aanbied. LioniX heeft en behoudt haar technologisch leiderschap door ontwikkelingen aan de voorkant van de technologie en werkt daar al in sinds 2001. De focus van LioniX om het gehele traject aan te bieden van ontwerp tot assemblage van de modules maakt het voor de wereldwijde klanten mogelijk een snelle technologische ontwikkeling uit te proberen en vervolgens ook op te schalen naar de noodzakelijke  productievolumes.

https://www.lionix-international.com 

Over PhotonDelta

PhotonDelta is een samenhangend cluster van kennisinstituten en bedrijven, waaronder LioniX International, die intensief samenwerken op gebied van geïntegreerde fotonica. Gezamenlijk vormen zij een leveranciersketen en bieden partijen diensten aan op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en (groot volume) productie van geïntegreerde fotonische technologie. Nederland is wereldwijd koploper in deze sleuteltechnologie. Door samen te werken in dit missie-gedreven ecosysteem kunnen we innoveren, de time-to-market reduceren en schaalvoordelen realiseren waar we allen baat bij hebben. Stichting PhotonDelta levert toegang, kennis, business development en financiering voor onze partners. Ons doel is om bedrijven te faciliteren en om tegen 2026 de groei van de geïntegreerde fotonica-cluster verder te realiseren. Financiering wordt mogelijk gemaakt met substantiële financiële bijdragen van onze partners middels ons ‘partnerconvenant PhotonDelta’ en de “RegioDeal Brainport Eindhoven”.  

https://www.photondelta.eu

Neem voor meer informatie contact op met Dr. Coenraad van Kalken (c.vankalken@qurin.com), Dr. Luc Scheres (luc.scheres@surfix.nl), Dr. Arne Leinse (a.leinse@lionix-int.com) of dhr. Ewit Roos (ewit@photondelta.eu)

Qurin

plaats:
Enschede
website:
https://qurin.com/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234