389 Miljard minder staatsschuld door voorbelasten pensioenpremies

Ondernemer en auteur Fons Schirris komt met eenvoudige en doeltreffende oplossing

DEN HAAG – Nederland zou zijn staatsschuld in een klap met 389 miljard euro kunnen verlagen door ingelegde pensioenpremies en nog te innen pensioenpremies voortaan te belasten in plaats van de pensioenen zelf. Nu de staatsschuld vanwege de coronamaatregelen met tientallen miljarden oploopt om Nederland op de been te houden, zou dat een eenvoudige en doeltreffende oplossing zijn.

Dat stelt ondernemer en auteur Fons Schirris. Hij vroeg zich af wie straks de rekening gaat betalen voor al die miljarden aan steunmaatregelen die het kabinet de afgelopen maanden beschikbaar heeft gesteld. Volgens de regering gaan we nu niet bezuinigen, maar de rekening zal ooit betaald moeten gaan worden, stelt hij. 

Schirris is ex-politicus, ondernemer en auteur van het boek Het Dilemma, waarmee hij begin deze eeuw landelijke bekendheid verwierf. In dat boek stelde hij als klokkenluider het gemak van incassofraude in het bancaire systeem aan de kaak. Nu zoekt hij opnieuw de publiciteit met zijn eenvoudige plan waarop de overheid de staatschuld met 389 miljard euro kan verminderen. Zijn plan luidt als volgt:

Feiten en enkele schattingen:

Sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft de bevolking van Nederland een reservering voor toekomstige pensioenen opgebouwd van circa € 2.000 miljard bestaande uit:

€ 1.560 miljard bij de pensioenfondsen¹

€ 340 miljard bij de verzekeraars² 

€ 100 miljard andere vormen van pensioenreservering (schatting, o.a. pensioen B.V.’s)

Alle pensioenpremies zijn bruto ingelegd, in de volksmond “aftrekbaar voor de belastingen”. De pensioenuitkeringen zijn belast.

In 2019 is er voor € 32,7 miljard aan pensioenpremies betaald³ en naar schatting voor € 30 miljard aan gepensioneerden uitbetaald.

Eind 2019 was de staatsschuld € 397 miljard⁴ en de te betalen rente over de staatsschuld in 2020 € 4,8 miljard⁵.

Oplossing:

In plaats van de belasting te heffen bij uitkering wordt de belasting geheven over de ingelegde premies. Een soort voorbelasting op toekomstige pensioenuitkeringen.

Stel we heffen op deze wijze 19,45% pensioenvoorbelasting. Dan komt er direct € 389 miljard vrij. Bij pensioenuitkeringen verandert er niets. Gepensioneerden krijgen exact dezelfde netto uitkering. 

De belasting die de gepensioneerde betaalt over zijn inkomen in 2020 is in de eerste schijf 19,45%, over de tweede schijf 37,35% en over de derde schijf 49,5%.

De belasting die de gepensioneerde betaalt over zijn inkomen in 2020 is in de eerste schijf 19,45%, over de tweede schijf 37,35% en over de derde schijf 49,5%⁶.

Voor pensioenfondsen verandert er iets in de administratie: de bruto pensioenuitkering blijft hetzelfde. Alleen is er al 19,45% belasting middels de voorheffing betaald, Dat hoeft niet naar de belastingdienst overgemaakt te worden. Bij hogere pensioenen die in de tweede en derde belastingschijf vallen betaalt het pensioenfonds de extra te betalen belasting boven de 19,45% aan de belastingdienst.

Een voorbeeld:

Situatie nu: Pensioenuitkering € 1.000 bruto per maand. Gepensioneerde ontvangt € 805,50 netto uitgekeerd en pensioenfonds betaalt € 194,50 aan belastingdienst.

Situatie met voorbelasting: € 1.000 bruto per maand. Gepensioneerde ontvangt € 805,50 netto uitgekeerd en pensioenfonds betaalt niets aan belastingdienst.

Over alle pensioenpremies die aan de pensioenfondsen en verzekeraars betaald worden wordt ook dezelfde pensioenvoorbelasting geheven van 19,45% die de werkgevers aan de belastingdienst betalen.

Op het moment dat deze regeling zou ingaan loopt de belastingdienst de 19,45% belasting mis die over pensioenuitkeringen in het verleden geheven werd. Dit wordt gecompenseerd door de belasting die over de premies betaald wordt. Deze bedragen op jaarbasis ontlopen elkaar niet veel en zitten beiden rond de € 30 miljard aan uitkeringen en premies. Een extra meevaller is de € 4,8 miljard per jaar die er bespaard wordt op de rentebetalingen over de staatsschuld.

Men zou kunnen stellen dat de afgelopen 70 jaar enerzijds een enorme hoeveelheid geld belastingvrij gespaard is voor de pensioenen en anderzijds dat er de afgelopen 70 jaar enorm veel geld ‘te veel’ is uitgegeven door de overheid. Met dit voorstel wordt dat ongeveer gelijk getrokken.

Wat te doen met deze mogelijkheid? Overheidsschuld aflossen of investeren. Waar gaan we dan in investeren? Schiphol op zee, thorium reactors of Nederland van het gas af en gasleidingen ombouwen tot waterstofleidingen. Investeren in politie, justitie en de rechterlijke macht of de zorgberoepen belonen voor hun inzet of 200.000 huizen bouwen. Een basisinkomen? Met de aankomende verkiezingen in 2021 zou dit idee tot een zeer interessante campagne van de politieke partijen kunnen leiden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/...

² https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/...

³ https://statistiek.dnb.nl/dashboards/pensioenen/in...

⁴ https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesd...

⁵ https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesd...

⁶ https://tinyurl.com/ya9lu8a8

Fons Schirris

plaats:
Den Haag
website:
https://perssupport.nl/persberichten

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234