Gevuld PGO dichterbij dankzij twee nieuwe MedMij-labels

De ICT-leveranciers Trompbx (Tromp & Van Bruxvoort ZorgIT) en Ksyos hebben het MedMij-label gehaald. Zij kunnen nu als gecertificeerd Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) hun diensten bieden aan zorgaanbieders. Daarmee is opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar daadwerkelijke uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieder en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt.

Tot dusver hebben al 28 PGO’s het MedMij-label gehaald. Maar om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label hebben, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij. Asterisque was vorig jaar de eerste leverancier van ICT-systemen voor zorgaanbieders die zich deelnemer van MedMij mag noemen. Later volgde ook LSP+, waarmee momenteel in een gecontroleerde setting echte gegevensuitwisseling plaatsvindt.

Nu hebben dus ook  Trompbx (met de applicatie CRSInternet, een EPD voor de GGZ) en Ksyos het label gehaald. Hierdoor komen in potentie nog meer gezondheidsgegevens beschikbaar voor patiënten die een PGO gebruiken.

De DVZA is een rol die beschreven is in het MedMij Afsprakenstelsel. Om gegevensuitwisseling op de MedMij-manier tot stand te brengen moeten namelijk niet alleen PGO-leveranciers het MedMij-label halen, ook de zorgaanbieders moeten hun ICT-systemen (laten) aansluiten op MedMij.

Momenteel zijn er ongeveer 35 leveranciers bezig met een PGO voor zorggebruikers en circa 12 kandidaat-deelnemers aan de zorgaanbiederkant. 28 PGO-leveranciers hebben inmiddels al het MedMij label gehaald. Een overzicht van alle PGO’s met het label is te vinden op de website van MedMij.

Kwaliteitsgarantie

Het is wettelijk verankerd dat burgers medio 2020 moeten kunnen beschikken over een elektronisch afschrift van hun eigen medische gegevens. Een PGO kan daarbij het goede hulpmiddel zijn. Het MedMij-label biedt de gebruiker de zekerheid dat zijn gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die MedMij daaraan stelt.

Zorggebruikers en zorgaanbieders

De PGO stelt personen, al dan niet lijdend aan een bepaalde aandoening, in staat om regie te voeren over de eigen gezondheid. Mensen kunnen eigen medische gegevens bij hun behandelaars ophalen en toevoegen aan de PGO. En daar zelf eigen gegevens aan toevoegen, zoals thuismetingen en gegevens van gezondheidsapps. Kortom: mensen kunnen dus op een plek veel gezondheidsgegevens verzamelen die nu nog op verschillende plekken ligt opgeslagen én zelf gegevens genereren en opslaan. En ook delen met de behandelaar.

Daarvoor moet aan de kant van de zorgaanbieder ook wat gebeuren. De leveranciers van zorgaanbieders moeten MedMij-deelnemer worden en hun informatiesystemen geschikt maken voor de gegevensuitwisseling met patiënten. Met de toetreding van CRSInternet en Ksyos is het uitwisselen van gegevens aan de zorgaanbiederskant in theorie mogelijk. Volgende klus is het op elkaar aansluiten van het PGO op de gegevens aan de kant van de zorgaanbieder.

Naar verwachting zullen in de loop van de komende maanden nog meer partijen het MedMij-label ontvangen, zowel leveranciers van PGO’s als die van de ICT-systemen van zorgaanbieders. De hoeveelheid beschikbare medische gegevens in de PGO’s neemt in de komende jaren toe, onder andere door de wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om aan hun patiënten digitaal gegevens te kunnen verstrekken. En ook dankzij de VIPP-subsidies die VWS verstrekt aan ziekenhuizen, huisartsen en instellingen in de GGZ, care en geboortezorg om gegevens gestandaardiseerd vast te leggen en te ontsluiten naar PGO’s.

Geplaatst in:

Over PGO’s en MedMij
Steeds meer mensen willen regie over hun eigen gezondheidsgegevens. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een website of app, waarmee je toegang hebt tot je eigen gezondheidsgegevens en deze kunt verzamelen, beheren en delen. Daarnaast kan je gegevens toevoegen die je zelf hebt gemeten en zitten er in een PGO allerlei aanvullende gebruiksmogelijkheden die je ondersteunen in je gezondheid en zorg.

MedMij is het programma dat ervoor zorgt dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in een PGO. Hiertoe biedt MedMij een nationaal afsprakenstelsel met zowel technische standaarden als juridische richtlijnen. Deze afspraken borgen een goede toegankelijkheid en veilige data-uitwisseling. Persoonlijke gezondheidsomgevingen die aan de strenge eisen van MedMij voldoen krijgen het MedMij-label. Dat betekent dat persoonlijke gezondheidsgegevens probleemloos en veilig uitgewisseld kunnen worden tussen PGO’s met een MedMij-label en de systemen van zorgaanbieders die ook over een MedMij-label beschikken. Zo zorgt MedMij er voor dat gezondheidsdata uit verschillende bronnen op eenzelfde, maar ook veilige en vertrouwde manier bijeen gebracht kunnen worden. Dat is belangrijk, want het gaat tenslotte om persoonlijke medische informatie.

Stichting MedMij

plaats:
Den Haag
website:
https://www.medmij.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234