UITNODIGING HERBEVOLKING MILJOENEN PALINGEN

Het Woudagemaal In het Friese Lemmer vormt aanstaande woensdag 28 maart het decor voor de herbevolking van de Friese wateren met jonge paling. Om de natuurlijke palingstand in Nederland te verbeteren, wordt een grote hoeveelheid zogenaamde glasaal uitgezet. 12 Friese beroepsvissers verzamelen zich in Lemmer om te helpen bij de uitzet van de bijna 2 miljoen jonge palinkjes.

Stichting DUPAN nodigt u daarbij aanwezig te zijn. De uitzet vindt plaats op woensdag 28 maart, om 10:00 uur in Lemmer, vanuit het Woudagemaal.

Programma 28 maart 2018

09:30 uur – 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee bij het Woudagemaal

10:00 uur – 10.30 uur Uitladen glasaal, tellen, wegen, controle

10:30 uur Vertrek boot voor uitzet, mogelijkheid tot meevaren (graag aanmelden)

12:00 uur – 12:30 uur Einde programma 

Waarom wordt jonge paling uitgezet?

De glasaaltjes zijn afkomstig van de Franse kust, meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). Jonge palingen kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen, om zoetwater te bereiken waar ze op willen groeien. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

De herbevolking levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals bij de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. De glasaal wordt daarom opgevangen en vervolgens uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden terugzwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Projectpartners

Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek. Uitladen glasaal, tellen, wegen, controleWilt u meevaren tijdens de uitzet op 28 maart, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Norbert Jeronimus. E-mail njeronimus@dupan.nl of tel. 06 539 539 59.

Stichting DUPAN

plaats:
Wageningen, Lemmer
website:
http://www.dupan.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234