Botenparade Pride Amsterdam 2018 legt nadruk op mensenrechten

Mensenrechten staan wereldwijd onder druk, Pride-organisatie schrikt van geweld en haat

De organisatie van Pride Amsterdam wil dit jaar met de traditionele botenparade vooral aandacht vragen voor de mensenrechten in de wereld. De boten van onder andere Amnesty International, Greenpeace en het College van de Mensenrechten zijn dit jaar dan ook door de organisatie uitgeroepen tot ‘parels van de parade.’ De stichting ‘Meer dan gewenst’ heeft de eerste ‘Support Card 2018’ gekregen van de Rabobank. Thema van de Pride is ‘Heroes’. 

Pride Amsterdam is een negen dagen durend ‘festival met inhoud’. Elk jaar staan honderdduizenden mensen langs de grachten, om te genieten van de traditionele botenparade. Echter, de organisatie van de Pride is dit jaar ‘somber’ als er gekeken wordt naar allerlei ontwikkelingen in de wereld. “Ons festival is namelijk een platform waar alles samenkomt”, vertelt directeur Lucien Spee van de stichting Amsterdam Gay Pride. “En dat is te merken. Elk jaar worden we weer geconfronteerd met allerlei vreselijke verhalen uit de hele wereld. Schendingen van mensenrechten, geweld tegen LHBTI’s, afnemende acceptatie in eigen land, vooroordelen en ongepaste grappen. Bij het organiseren van de Pride komt dit allemaal samen. Het lijkt helaas elk jaar erger te worden. Frustrerend, maar het geeft ook veel energie om door te gaan met wat we doen.” 

Thema 2018

Het thema van de aankomende Pride is: ‘Heroes’. “Iedereen kent wel iemand die de helden status verdient. Door wat diegene vertelt, gedaan heeft of juist niet. Denk aan mensen die het voortouw nemen, ergens voor staan en dit ook in het openbaar uitdragen. Het gaat om mensen, al dan niet LHBTI’s, die zich inzetten voor mensenrechten in het algemeen en/of onze community in het bijzonder.” Daarnaast zal de Pride-organisatie dit jaar ook flink aandacht besteden aan sport. “Tijdens de komende Pride is het namelijk precies 20 jaar geleden dat onder het motto “Friendship through Culture and Sports” de Gay Games in Amsterdam plaatsvonden. Spee: “Tijd om de balans op te maken en te kijken naar wat we in die tijd hebben bereikt. Hoe staat het met onze emancipatie in het algemeen en met die van LHBTI’s in de sport in het bijzonder? Wij gaan uiteraard ook sporthelden in het zonnetje gaan zetten die hun seksuele geaardheid niet onder stoelen of banken hebben gestoken en daarmee een belangrijke functie als rolmodel vervullen.”

Ballotagecommissie Botenparade

De ballotagecommissie die bepaalt welke 80 boten er mee mogen varen, had ook dit jaar weer een moeilijke taak. "De meeste inzendingen hebben op een creatieve wijze invulling gegeven aan het thema van dit jaar: ‘Heroes’”, vertelt voorzitter Frits Huffnagel van de stichting Amsterdam Gay Pride. “Ook zal in de Botenparade worden verwezen naar de Gay Games, die twintig jaar geleden in Amsterdam werden gehouden. En de ontwikkelingen in de wereld krijgen een stevige plek, want er is nog genoeg om voor te vechten. De ballotagecommissie miste wel een beetje aandacht voor actuele ontwikkelingen in Nederland. Daarom houden we een plek vrij voor een boot die daar aandacht voor zal vragen.” 

De voorzitter van Pride Amsterdam wijst er op dat de organisatie enorm trots is dat er weer zichtbaar negen dagen lang Pride mag worden gevierd. “We beginnen met de Pridewalk, vieren feest op de Dam en ruim een week lang zijn er tientallen inhoudelijke activiteiten. De Botenparade van Pride Amsterdam is voor de meesten het hoogtepunt en echt uniek. Niet alleen organisaties met een duidelijk roze gehalte varen mee, ook Politie en Defensie in uniform. En bedrijven laten weten dat LHBTI's bij hun welkom zijn. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is lang niet overal in de wereld zo. Dat mogen we in Nederland niet vergeten.” 

Mensenrechten-boten

De wereldwijde cijfers liegen er dan ook niet om. Slechts 25% van alle landen ter wereld erkennen en beschermen LHBT’s. Er zijn 72 landen waar homoseksualiteit strafbaar is en in 22 landen zijn wetten tegen het ‘promoten’ van homoseksualiteit. In maar liefst 25 landen worden LHBT-organisaties actief tegengewerkt. Directeur Spee: “Bovendien wordt het volgens Amnesty International steeds gevaarlijker om op te komen voor mensenrechten. Meer dan ooit krijgen mensenrechten-verdedigers te maken met intimidatie, geweld en gevangenisstraf. En elk jaar worden meer verdedigers vermoord. De boot van Amnesty waarschuwt hier voor. Ook de ruimte voor ‘homorechten’-verdedigers wordt steeds kleiner door repressieve wetgeving, geweld en criminalisering. Ik ben blij dat Amnesty International dit jaar meevaart en hier aandacht voor vraagt.” 

Bijzonder is dat het College voor de Rechten van de Mens ook meevaart. “Dat zegt nogal iets”, vertelt Spee. “Ze varen niet zo maar mee en hebben een belangrijke boodschap te vertellen. Met hun boot willen ze benadrukken dat ‘jezelf kunnen zijn’ een mensenrecht is. Het College voor de Rechten van de Mens pleit voor gelijke rechten voor iedereen, waar ook ter wereld. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid. Het is de eerste keer dat het College voor de Rechten van de Mens meevaart.” 

Ook Greenpeace vraagt aandacht voor de mensenrechten in de wereld. “Voor hen gaat de rechtvaardigheid voor het milieu, hand in hand met mensenrechten en rechtvaardigheid voor ons allemaal. Hun boodschap luidt dan ook: Greenpeace celebrates all colors of the rainbow!”, vertelt Spee. “Zo’n activistisch en belangrijke organisatie als deelnemer aan de Pride is bijzonder. Met hun communicatie-kracht, komt onze boodschap waar ook ter wereld goed over. Dat hebben we nodig. En dat begint dus al bij ons in de gracht, waar zij zich willen gaan laten horen voor hen die strijden voor de emancipatie van mensen met een non-cisgender identiteit en het recht om te trouwen met degene van wie je houdt.” 

Andere bijzondere boten zijn:

Iraanse boot

Ook dit jaar doet de Iraanse boot weer mee. Afgelopen jaar werd hun boot voortijdig uit de parade gehaald omdat de schipper, vanwege het aantal personen aan boord - de veiligheid niet kon garanderen. Spee: “Dat was een terechte beslissing, veiligheid gaat immers voor alles, maar het was tegelijkertijd ook een heel vervelend besluit. In Iran riskeren homo’s marteling en de doodstraf. Het is dus erg moedig en belangrijk dat deze boot meevaart door de Amsterdamse grachten. We hebben hen dan ook meteen een zogenoemde ‘wildcard’ gegeven, zodat ze er dit jaar zeker bij kunnen zijn. De situatie van de LHBT-gemeenschap is in Iran dusdanig schrijnend dat veel mensen genoodzaakt zijn te vluchten. Homoseksualiteit is verboden en er staan straffen op als gevangenschap, mishandeling (zweepslagen). Daarnaast wordt in Iran de doodstraf voor homoseksualiteit uitgevoerd.” 

New York-boot

Volgend jaar (2019) wordt in New York ‘World Pride’ georganiseerd en worden de helden van de zogenoemde ‘Stonewall-rellen’ herdacht. Het is dan precies 50 jaar geleden dat deze uitbraken. Deze rellen vormen het begin van de homo-emancipatie. Amsterdam en New York hebben op allerlei gebieden innige banden. Reden genoeg voor ‘Nieuw Amsterdam’ dit jaar mee te varen. De organisatie is in handen van de New York Tourist Board en Amsterdam Marketing. 

Support Card 2018 

De stichting ‘Meer dan gewenst’ heeft de eerste Support Card 2018 gekregen. Een nieuw initiatief van de Rabobank en Pride Amsterdam. Onder het motto ‘Growing a better world together’ stelt de Rabobank dit jaar haar plek in de botenparade ter beschikking en wil daarmee haar maatschappelijke betrokkenheid eens op een andere manier tonen. De plek van de bank wordt ter beschikking gesteld aan een vereniging of stichting die zich inzet voor een betere leefwereld voor LHBTI’s en die zonder een belangrijke financiële partner niet zouden kunnen deelnemen aan de botenparade. 

In totaal kwamen zes organisaties in aanmerking, met als definitieve winnaar ‘Meer dan gewenst’. De toewijzing van de Support Card 2018 is in overleg met het LHBT-medewerkersnetwerk van de Rabobank, Rainbow gedaan. Spee: “De Rabobank neemt de kosten van inschrijving voor haar rekening en gezamenlijk ondersteunen we de ‘support card-deelnemer’ ook nog eens met een bedrag van € 7500,-. Daarnaast wordt ook een coach ter beschikking gesteld die ondersteuning biedt.” De stichting ‘Meer dan gewenst’ vraagt aandacht voor LHBT’s met kinderwens en meervoudig ouderschap. In 2018 zullen een aantal belangrijke wetten hieromtrent in de Tweede Kamer behandeld gaan worden. 

Over Pride Amsterdam

Pride Amsterdam wordt dit jaar van 28 juli tot 5 augustus 2018 gehouden. De botenparade is 4 augustus. Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers naar de hoofdstad om het negen dagen durende festival bij te wonen. Pride is een groots feest en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor de emancipatie van LHBTI’s. Pride Amsterdam biedt een scala aan evenementen op het gebied van debat, kunst, theater, film, (dance)feesten en sport. Het doel van Stichting Amsterdam Gay Pride is om aandacht te blijven vragen voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van LHBTI’s in het bijzonder.

Stichting Amsterdam Gay Pride

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.pride.amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234