Europarlementariërs willen meer geld reserveren voor noodlijdende cultuursector

De culturele sector heeft het door corona overal in de Europese Unie erg zwaar. Daarom eisen Europarlementariërs dat een groter deel van het Europese herstelfonds naar cultuur gaat. Ze willen dat twee procent van de begroting naar de noodlijdende cultuurbranche gaat. Ook moet de sector gestimuleerd worden door reisbeperkingen op te heffen, freelancers ondersteuning te geven en media meer slagkracht te geven. In totaal moet er 2,8 miljard euro naar de cultuursector gaan.

Eerder dit jaar presenteerde de Europese Commissie het herstelplan ‘Next Generation EU’. Het verontrust veel Europarlementariërs echter dat binnen dat plan geen specifiek bedrag vrijgemaakt is voor de in nood verkerende cultuursector. Zodoende dat minstens twee procent van het steunfonds naar die branche moet gaan, vinden onder meer de sociaaldemocraten in het parlement. Zij willen dat de Europese Commissie dit regelt. Een grote meerderheid van het Europarlement steunde het voorstel deze week, tijdens een plenaire zitting van het parlement in Brussel.

‘Onze inzet als Sociaaldemocraten in Europa is dat minstens twee procent van het algemene steunfonds naar de culturele en creatieve sector gaat. Het Europees Parlement heeft die wens van ons overgenomen. Het is belangrijk dat de Commissie dit nu vastlegt,’ aldus Europarlementariër Lara Wolters (PvdA). Het Europees Parlement moet nu duidelijkheid bieden en financiële middelen vrij spelen. ‘Dat is niet alleen belangrijk voor het behoud van cultuur maar ook voor het behoud van de miljoenen banen in de sector.’

Zij en andere Europarlementariërs stellen dat cultuur voor de EU belangrijk is voor het uitdragen van de Europese waarden en levenswijze. Tegelijkertijd is de branche goed is voor ongeveer vier procent van het Europese bruto binnenlands product (bbp) en 3,7 procent van de totale werkgelegenheid in de 27 lidstaten. In het tweede kwartaal van dit jaar heeft de culturele sector waarschijnlijk tachtig procent van zijn omzet verloren. Dit alles komt door de coronacrisis. Voorlopig blijft de branche hard geraakt worden door de gezondheids- en veiligheidsmaatreken die corona met zich meebrengt. Het financiële drama lijkt voorlopig niet uit zicht.

Door de coronamaatregelen kunnen mensen die werkzaam zijn in de cultuurbranche, zoals acteurs, theatermakers en documentairemakers, niet vrijuit reizen door de EU. Het Europees Parlement roept de Commissie daarom op reisbeperkingen binnen het Schengengebied te versoepelen voor cultuurwerkers. Tevens moet de Commissie richtlijnen voor veilige, grensoverschrijdende tournees en culturele live-evenementen ontwikkelen, zodat de lidstaten die kunnen gebruiken, aldus de Europarlementariërs.

Daarnaast maken de volksvertegenwoordigers zich ernstig zorgen over het lot van de vele freelancers en kleine bedrijfjes in de cultuurbranche. Een tekort aan geld en het ontbreken van een sociaal vangnet maakt dat deze groep in de kou komt te staan. Europarlementariërs vragen daarom aan de lidstaten om uit te zoeken of steun aan ‘niet-formele entiteiten in de cultuursector’ mogelijk is. Verder pleiten ze voor het snel invoeren van werktijdverkorting voor iedereen, waaronder freelancers en kleine ondernemingen.

Tot slot zijn er nog de media. Vrije, onafhankelijke en goed gefinancierde media zijn volgens de Europarlementariërs ‘een tegenwicht voor desinformatie’. Ze benadrukken de verzwakte toestand van het Europese medialandschap en willen van de Commissie middellange- en langetermijnstrategieën zien voor steun aan de media.

Geplaatst in:

Meer informatie:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200910STO86854/covid-19-meps-insist-on-targeted-support-for-culture

Europees Parlement

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234