Dyade gecertificeerd naar ISO 9001:2015

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering en Dyade Huisvesting & Vastgoed ontvingen het ISO 9001:2015 certificaat. Het oorspronkelijk certificaat dateert van 1 mei 2002. Recent is het certificaat naar de nieuwste norm 9001:2015 afgegeven.

De uitgifte van het nieuwe certificaat betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Dyade Onderwijsbedrijfsvoering en Dyade Huisvesting & Vastgoed voldoet aan het wettelijke toetsingskader van de ISO 9001:2015 norm en aan relevante regelgeving en contractuele eisen. De certificering betekent bovendien dat het kwaliteitsmanagementsysteem aantoonbaar een doeltreffende bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

Over Dyade

Dyade is sinds 1656 één van de grootste dienstverleners [en momenteel marktleider]  in het onderwijs en ondersteunt onderwijsinstellingen met de financiële en personele administratie en bij de bedrijfsvoering.

De ondersteuning wordt aangeboden vanuit regionale vestigingen door ruim 200 medewerkers.

Naast het uitvoeren van de personele en financiële administratie vanuit Dyade Onderwijsbedrijfsvoering, heeft Dyade zich ontwikkeld tot totaaldienstverlener, waarbij onder andere advisering, opleidingsaanbod een belangrijke rol spelen evenals onderwijshuisvesting door Dyade Huisvesting & Vastgoed.

Over de scope van het ISO-certificaat 9001:2015

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Dyade Onderwijsbedrijfsvoering en Dyade Huisvesting & Vastgoed heeft betrekking op:

-Het verzorgen van personeels- en salarisadministratie en financiële administratie alsmede het ondersteunen bij de bedrijfsvoering van (onderwijs)instellingen;

-Het adviseren van besturen in het onderwijs en van het management van scholen op beleidsmatig, organisatorisch of operationeel vlak op de gebieden van financieel (meerjaren)beleid, controlling, kwaliteitszorg, HRM-beleid, interim-management en juridische zaken;

-Het vertalen van (onderwijs)huisvestingswensen naar (bouwkundige) oplossingen door beleidsadvisering, procesmanagement, planontwikkeling en projectmanagement.

Contactgegevens: Herman de Wild, herman.de.wild@dyade.nl 06-13716693

Dyade Holding

plaats:
Utrecht
website:
https://www.dyade.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234