Definitieve cao werken voor waterschappen

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De eerste door de VWVW afgesloten Cao Werken voor waterschappen is nu definitief. 

Looptijd en loonsverhoging 
De cao geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De salarissen stijgen per 1 januari 2020 met 2,5% en per 1 juli 2020 met 1%.

Van SAW naar cao
De Vwvw heeft samen met de vakbonden de arbeidsvoorwaarden uit de huidige Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) omgezet naar een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die aansluit bij het civiele arbeidsrecht dat vanaf 1 januari 2020 geldt voor overheden. Doordat het Burgerlijk Wetboek vanaf 1 januari van toepassing is, heeft de Vwvw op een aantal onderwerpen nieuwe of gewijzigde afspraken gemaakt.

Puntjes op de i
De afgelopen periode is de achterban geraadpleegd. De partijen hebben een aantal punten geconstateerd waarop de cao tekst gecorrigeerd moet worden. Deze puntjes worden nu op de i gezet, waarna de cao aangemeld zal worden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

Geplaatst in:

Unie van Waterschappen

plaats:
Den Haag
website:
http://www.vwvw.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234