Uitnodiging herbevolking jonge paling

Stichting DUPAN zet woensdag 24 mei in samenwerking met het ministerie van Economische zaken meer dan een half miljoen jonge palinkjes uit in Friesland. Beroepsvissers uit Friesland zetten de palinkjes vanaf hun boten in het water. Met deze herbevolking van de Friese wateren wordt een flinke impuls gegeven aan de palingstand.

De jonge paling die vrijdag wordt uitgezet, zogenaamde pootaal, kwam begin dit jaar als glasaal aan bij de Franse kust. De afgelopen maanden hebben ze in een Nederlandse kwekerij doorgebracht om groter en sterker te worden, en zijn ze van glasaal (doorzichtig) veranderd in pootaal. Ze worden nu weer vrijgelaten om de Friese wateren te herbevolken. Dat levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal voor de Europese kustbarrières zich ophopen, zoals de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel sterven. Door ze in het zoete water uit te zetten kan een groot deel overleven. Sinds 6 jaar wordt aan de Europese kusten een toename van de palingstand gemeten.

Glasaal wordt meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). De jonge palingen kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen, om zoetwater te bereiken waar ze op kunnen groeien. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

De pootaal wordt uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.09.45 - 10:00 uur Ontvangst met koffie en thee in restaurant Omke Jan

10:00 uur - 10.30 Uitladen pootaal, tellen, wegen, controle

11:00 uur Vertrek boot voor uitzet, mogelijkheid tot meevaren (graag aanmelden)

12:30 - 13:00 uur Einde programmaAdres:                        Restaurant Omke Jan, Iewal 44, 8551 PT Woudsend

Parkeren:                   parkeerterrein Op ’e Romte (bij de Spar), 5 minuten lopen

Wat is er te zien?

De pootaal die wordt uitgezet is afkomstig uit een Nederlandse kwekerij en komt per vrachtauto aan in Friesland. In Woudsend is te zien hoe de pootaal wordt uitgeladen, geteld, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Beroepsvissers laten de honderdduizenden krioelende aaltjes te water. Er zijn woordvoerders aanwezig van Stichting DUPAN. Meevaren met de vissers is mogelijk.  Tevens is de historische palingaak aanwezig in Woudsend.Wilt u meevaren tijdens de uitzet, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Norbert Jeronimus. E-mail njeronimus@dupan.nl of tel. 06 539 539 59.

Projectpartners
Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.
Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Stichting DUPAN

plaats:
Wageningen/ Woudsend
website:
www.dupan.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234