Uitnodiging herbevolkingen met ruim anderhalf miljoen palingen

De Grevelingendam bij Bruinisse in Zeeland vormt aanstaande woensdag 11 april het decor voor de herbevolking van de Zeeuwse wateren met jonge paling. Om de natuurlijke palingstand in Nederland te verbeteren, wordt een grote hoeveelheid zogenaamde glasaal uitgezet. Zeeuwse beroepsvissers helpen bij de uitzet van de ruim 1,5 miljoen jonge palinkjes.

Stichting DUPAN nodigt u daarbij aanwezig te zijn. De uitzet vindt plaats op woensdag 11 april, om 10:00 uur in Bruinisse, vanaf de aanlegstijger bij Paviljoen Meerzicht.

Programma 11 april 201809:30 uur – 10.00 uur: Ontvangst met koffie en thee bij Paviljoen Meerzicht

10:00 uur – 10.30 uur: Bemonstering glasaal: tellen, wegen, controle

10:30 uur: Vertrek boot voor uitzet, mogelijkheid tot meevaren (graag aanmelden)

12:00 uur – 12:30 uur: Einde programma 

Adres: Paviljoen Meerzicht, Strandweg 4, 4311 NN, Bruinisse

Wat is er te zien?

Te zien is hoe de glasaal wordt geteld, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Zeeuwse beroepsvissers zetten hun boten in om krioelende aaltjes te water te laten. Meevaren met een sloep en/of met de vissers is mogelijk.

Waarom wordt jonge paling uitgezet?

De glasaaltjes zijn afkomstig van de Franse kust, meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). Jonge palingen kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen, om zoetwater te bereiken waar ze op willen groeien. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

De herbevolking levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals bij de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. De glasaal wordt daarom opgevangen en vervolgens uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden terugzwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Projectpartners

Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek. Wilt u meevaren tijdens de uitzet op 11 april, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Norbert Jeronimus. E-mail njeronimus@dupan.nl of tel. 06 539 539 59.

Stichting DUPAN

plaats:
Bruinisse
website:
http://www.dupan.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234