'Beperken vrijstelling overdrachtsbelasting kan markt verstoren'

Dit is een expertquote van Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: NHG wil duidelijkheid over voorstel lagere overdrachtsbelasting | ANP

Kopers onder de 35 jaar die een woning van € 400.000 of meer aanschaffen, betalen per 1 april 2021 waarschijnlijk toch 2% overdrachtsbelasting over het volledige bedrag. Met deze voorgenomen aanpassing wil minister Ollongren voorkomen dat het fiscale voordeel ook het hogere koopsegment stimuleert. 

Vereniging Eigen Huis vreest dat deze harde grens marktverstorend werkt. “Beter is het om alleen het bedrag boven de € 400.000 te belasten”, zegt belangenbehartiger Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis. “Kopers onder de 35 jaar die een huis kopen van bijvoorbeeld € 410.000 betalen dan alleen 2% overdrachtsbelasting over € 10.000 en dat is € 200. Maar met de aanpassing die de minister wil gaan zij voor datzelfde huis € 8.200 belasting betalen. Dat zal de huizenprijzen die rond die grens liggen onder druk zetten.”

Om jonge kopers die binnenkort een huis van € 400.000 of meer kopen tegemoet te komen, gaat de maatregel pas 1 april volgend jaar in. Wie tussen 1 januari en 31 maart de sleutel van z’n nieuwe woning krijgt en jonger is dan 35 jaar, betaalt ongeacht de hoogte van de koopsom geen overdrachtsbelasting. Na 1 april is deze vrijstelling alleen nog van toepassing voor woningen tot 4 ton, daarboven betaalt de koper 2% belasting over de hele koopsom. Of de kabinetsplannen met de overdrachtsbelasting doorgaan, is nog niet helemaal zeker. Eind december buigt de Eerste Kamer zich over het pakket aan maatregelen. 

Nico Stolwijk is manager Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

Geplaatst in:

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234