Commissie werkt aan nieuwe visie op Collectie Nederland

Een vaste onafhankelijke commissie werkt op verzoek van minister Van Engelshoven (OCW) aan een overkoepelende visie op een dynamische Collectie Nederland. De vraag hierbij is uiteindelijk welke cultuurgoederen door de overheid moeten worden beschermd voor volgende generaties. De Commissie Collectie Nederland is ingesteld door de Raad voor Cultuur en benoemd door de minister. Het voorzitterschap ligt in handen van Sybrand van Haersma Buma.

Erfgoed vertelt het verhaal van wie we zijn; het verbindt generaties en biedt perspectief op de Nederlandse culturele geschiedenis. Het helpt bij het begrijpen van het heden en hoe we ons verder ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat de Collectie Nederland een zo volledig mogelijk beeld geeft en in de loop van de tijd wordt aangepast. De Collectie Nederland omvat alle cultuurgoederen en verzamelingen in bezit van de overheid, musea en andere cultuurinstellingen, en de lijst van door de overheid aangewezen cultuurgoederen en verzamelingen in particulier eigendom (het zogenaamde register van beschermde cultuurgoederen).  

De opdracht aan de nieuwe Commissie Collectie Nederland is om een visie te formuleren op hoe deze collectie steeds actueel gehouden kan worden. De commissie zal ook uitspraken doen over welke cultuurgoederen en verzamelingen in particulier bezit door de overheid moeten worden beschermd. Zij gaat hierover in gesprek met particuliere eigenaren en verzamelaars. De commissie zal zich eerst buigen over de criteria en werking van de Erfgoedwet, die begin volgend jaar wordt geëvalueerd.

Naast Sybrand van Haersma Buma (voorzitter) bestaat de commissie uit: Brigitte Bloksma (vicevoorzitter), Robert Aronson, Vanessa van Baasbank, Meta Knol, Wayne Modest, Axel Rüger, Chris Stolwijk en Kitty Zijlmans. De leden van de commissie hebben samen veel kennis van roerend erfgoed, collectievorming en wetgeving.

In september 2019 constateerde de adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen (commissie-Pechtold) dat de bescherming van het Nederlands erfgoed beter kan. De instelling van een vaste onafhankelijke commissie was één van de aanbevelingen van deze adviescommissie.

Voor meer informatie graag contact opnemen met Sander van der Eijk, woordvoerder Raad voor Cultuur via 06 5005 7559 of svde@cultuur.nl .

Raad voor Cultuur

plaats:
Den Haag
website:
https://www.raadvoorcultuur.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234