Finalisten verkiezing Ambtenaar van het Jaar bekend

De finalisten van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2020 zijn bekend. Na het tellen van ruim 14.000 stemmen die via de website werden uitgebracht, zijn de volgende kandidaten in de top 12 beland:

Publiek Denken Top 100 – top 12

Decentrale overheden, management:

-Jeannette Hage, Gemeente Edam-Volendam, Programmamanager projecten

-Gerdo Groot Roessink, Omgevingsdienst Achterhoek, Stafjurist en projectleider Omgevingswet


Decentrale overheden, beleid:

-Lian de Boer, Gemeente Groningen, Adviseur economische zaken

-Natacha van Eck, Gemeente Molenlanden, Spelverdeler / strateeg


Decentrale overheden, uitvoerend:

-Nassar Chakir, Gemeente Tilburg, Sportcoördinator vluchtelingen

-Ernst Raaphorst, Hoogheemraadschap van Delfland, Ecoloog


Rijksoverheid, management:

-Ronald van Zijp, UWV, Landelijk manager re-integratie en voorzieningen

-Hans Klunder, Belastingdienst / Douane, Programmadirecteur Brexit


Rijksoverheid, beleid:

-Burg de Man, Opleidingsinstituut DJI, Adviseur Ontwikkelteam / ICT & Onderwijs

-Aantink Yeh, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Senior adviseur Digitale Inclusie


Rijksoverheid, ondersteunend/uitvoerend

-Louise Brandsma, FPC Oostvaarderskliniek, Maatschappelijk werker

-Gideon Blom, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspecteur gevaarlijke stoffen binnenvaart


Juryberaad op 19 november 

Deze kandidaten worden op 19 november aanstaande voorgelegd aan een deskundige jury, die uiteindelijk de definitieve top 12 kiest. De jury krijgt daarvoor een motivatie voor de nominatie van de genomineerde zelf, een korte pitch (in de vorm van een video) van de kandidaat zelf en een motivatie van de leidinggevende en een collega. Voorzitter van de jury is Carsten Herstel, directeur-generaal Sociale zekerheid en integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder nemen in de jury plaats:

-Gerard Bakker, hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

-Wim Brenkman, provinciesecretaris Drenthe

-Jan van den Bos, inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en Transport

-Hossam Boutaibi, bestuurslid FUTUR (landelijk netwerk jonge ambtenaren)

-Mariel Middendorp, secretaris-directeur Hoogheemraadschap Rijnland

-Karin Sleeking, directeur A&O-fonds gemeenten

-Jolanda van Tongeren, strategisch adviseur business accounting gemeente Almere, Ambtenaar van het Jaar 2019

-Pim van Vliet, gemeentesecretaris Leiden 


PD Top 100 Ambtenaar van het Jaar en PD Top 100 Publieksprijs

Voor de complete lijst van de PD Top 100 worden alle categorieën bij elkaar genomen, waardoor er een lijst van nummer 1 t/m 100 ontstaat. De nummer 1 van deze lijst is de publiekswinnaar (heeft de meeste stemmen). Op deze manier hebben we meerdere prijzen te vergeven: de winnaar van de PD Top 100 (aangewezen door de jury) en de publiekswinnaar (de ambtenaar met de meeste online stemmen).

Op dinsdag 15 december worden de prijs voor de Ambtenaar van het Jaar 2020 en de Publieksprijs van de PD Top 100 uitgereikt. De PD Top 100 wordt ook gepubliceerd in een special en e-zine over de publieke professional. Verder worden de finalisten geïnterviewd en wordt de complete PD Top 100 (namen en functies) en een verslag van het juryberaad in deze special afgedrukt.

Geplaatst in:

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234