Campagne om cliëntondersteuning bekendheid te geven van start gegaan

Vanaf 20 januari start de Co campagne, om de bekendheid en vindbaarheid van  cliëntondersteuning te vergroten. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners beschikken over  kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken met de mensen hun situatie thuis, waar en hoe hulp en zorg is aan te vragen en helpen mensen daarbij als dat nodig is. Op één website is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): www.cliëntondersteuning.co.nl.

Op deze site  kunnen cliënten eenvoudig een Co zoeken. De site bevat  ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen. In de komende maanden worden mensen onder meer via social media geattendeerd op de campagne.

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning  vragen.

Zorgkantoren

Zorgkantoren en per regio gecontracteerde organisaties voor cliëntondersteuning regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die indicatie krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt.

Gemeenten

Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Cliëntondersteuning is onderdeel van deze wet. Inwoners kunnen contact opnemen met hun gemeente, met het wijkteam, zorgloket, of informatiepunt in hun gemeente als zij zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. Co’s helpen met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. In iedere gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam.

De campagne is een initiatief van zorgkantoren (ZN), organisaties voor cliëntondersteuning  en gemeenten (VNG) en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Geplaatst in:

Woordvoerders – Niet voor publicatie

Wilt u meer weten over cliëntondersteuning en de Co campagne dan kunt u contact opnemen met:
Koen Venekamp – k.venekamp@zn.nl  of 0611457054 en Angela de Jong – Angela.deJong@VNG.nl of 0612476776

Noot voor de redactie

Citaten uit twee ervaringsverhalen die onderdeel uitmaken van de campagne.

Jan helpt als mantelzorger zijn zwager met Parkinson met het aanvragen van Wlz-ondersteuning.

“De zorg in Nederland vind ik heel ingewikkeld. Je hebt te maken met drie wetten. Eigenlijk zie ik door de bomen het bos niet meer.”

“Een cliëntondersteuner geeft rust in heel die regelgeving. We hadden er zeker een jaar langer over gedaan als cliëntondersteuner Wendy er niet was geweest.”

Ervaringsverhaal Jan & Co:  https://www.cliëntondersteuning.co.nl/via-zorgkant...

Caspar zocht zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis.

“Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

“Ik sluit ook niet uit dat ons gezin  niet meer bij elkaar was, dat ik niet meer bij mijn vrouw was, omdat je elkaar volledig kwijtraakt in alleen maar zorg leveren.”

Ervaringsverhaal Caspar & Co: https://www.cliëntondersteuning.co.nl/via-zorgkant...

Zorgverzekeraars Nederland

plaats:
Zeist
website:
http://www.cliëntondersteuning.co.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234