Tijdelijke subsidie journalistieke professionalisering lokale omroepen

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek publiceert vandaag een subsidieregeling die lokale publieke omroepen ondersteunt bij de versteviging van de onafhankelijke nieuwsvoorziening in hun verzorgingsgebied.

De NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale publieke omroepen, is blij met het extra geld. Wel waarschuwt de organisatie voor het tijdelijke karakter van de maatregel. Marc Visch, directeur van de NLPO: "Lokale omroepen kunnen zich niet rijk rekenen met het extra geld. De financiële problemen blijven totdat een structurele oplossing is gevonden onder een nieuw kabinet."


Oorspronkelijk was de wens van de NLPO om de eigen plannen voor een professionele en gezonde lokale publieke omroepsector te kunnen valideren aan de hand van een pilot. Het voorstel daartoe, dat samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd opgesteld, ontving veel steun vanuit de Tweede Kamer. Visch: “De regeling die er nu ligt is een compromis. Het is goed dat de minister het belang van de sector onderschrijft en we zullen er als brancheorganisatie alles aan doen om de regeling te laten slagen.” Wel maakt Visch zich nog zorgen over de bruikbaarheid van de uitkomsten voor het vervolg: “Het ‘Lokaal Toereikend Media-Aanbod’ en de ‘streekomroepvorming’, twee speerpunten van beleid, zijn nu nergens in de regeling terug te vinden. Een relevant beoordelingskader ontbreekt bovendien. Dat is wat ons betreft een gemiste kans." 

De sluitingsdatum van de regeling is 4 december a.s. De NLPO zal geïnteresseerde omroepen ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Meer informatie via de website van de NLPO: www.nlpo.nl. 

 

Over Stichting NLPO
De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland. De stichting ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te verbeteren, zodat zij op het gebied van onder andere journalistieke kwaliteit kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod.

Voor meer informatie:
marc.visch@nlpo.nl
06 – 41 40 50 80

NLPO

plaats:
Hilversum
website:
https://www.nlpo.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234