De Bosatlas van de veiligheid cadeau voor het onderwijs

Vandaag krijgen ruim 1400 middelbare scholen en meer dan 300 mbo- en hbo-opleidingen op het gebied van veiligheid De Bosatlas van de veiligheid cadeau. Elke middelbare school ontvangt tien exemplaren, iedere beroepsopleiding één. Alle middelbare scholen ontvangen bovendien een didactische handleiding voor docenten met opgaven, casussen en lesideeën, en een online licentie die gratis toegang geeft tot De Bosatlas van de veiligheid Online. De geste komt van Noordhoff Uitgevers en partners die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze thematische atlas: Gemeente Den Haag, GGD-GHOR, de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid, Luchthaven Schiphol, Politie, RIVM en Universiteit Leiden. Zij willen hiermee het belang van actuele kennis over veiligheid benadrukken.

Aan de hand van kaarten, infographics en luchtfoto’s toont De Bosatlas van de veiligheid alles wat in Nederland speelt rond het thema veiligheid. De atlas gaat over de bescherming van mensen tegen gevaren als geweld, ongevallen, rampen en incidenten. Denk aan ongelukken in en om het huis, pesterijen op school, verkeersongelukken, milieuvervuiling, voedselvergiftigingen, kleine en grote criminaliteit, infectieziekten en besmettingen, oorlogsgeweld. Maar ook waterveiligheid, het hedendaagse religieus terrorisme en de opkomst van cybercriminaliteit hebben een plek in de atlas.

Enkele wetenswaardigheden die terug te vinden zijn in De Bosatlas van de veiligheid:

In Nederland waken 200.000 mensen over onze veiligheid. Van iedere 10 mensen in de veiligheidsbranche werken er 7 bij de politie of brandweer.

Tijdens je slaap kun je niet ruiken, waardoor je niet wakker wordt van rook bij een brand.

Voor iedere tien Nederlanders is er één beveiligingscamera: in binnensteden, in het OV, langs de weg, bij de politie, maar vooral in bedrijven en woningen.

De Nederlandse overheid wordt jaarlijks honderden keren digitaal aangevallen door buitenlandse inlichtingendiensten.

Dagelijks overlijden negen 65-plussers aan de gevolgen van een val en bijna de helft van alle verkeersdoden is 60-plusser.

Sinds 2000 zijn er wereldwijd meer dan 70.000 terroristische aanslagen gepleegd, waarbij meer dan 170.000 doden vielen.

Over Noordhoff Uitgevers en De Bosatlas

Het Groningse Noordhoff Uitgevers is sinds 1877 uitgever van de overbekende De Grote Bosatlas – 55 edities zijn tot op heden van dit standaardwerk verschenen. Naast schoolatlassen geeft Noordhoff Uitgevers ook atlassen uit voor de consumenten- en de zakelijke markt. Complexe situaties en gebeurtenissen terugbrengen tot de essentie, weergegeven in cartografische verhalen, dat is wat alle Bosatlassen bindt. 

Geplaatst in:

Neem voor algemene informatie contact op met Peter Vroege (uitgever), p.vroege@noordhoff.nl, 06-536 994 58
Bij inhoudelijke vragen: Dr. Henk Leenaers (eindredacteur), henk@lijn43.nl, 06-547 984 02 en 030-265 80 99

BEELDMATERIAAL

Beelden zijn beschikbaar via ftp.noordhoff.nl
inlognaam: veiligheidsatlas
wachtwoord: Wnap9723
Beelden zijn ook aan te vragen bij Annemieke Altena: a.altena@noordhoff.nl


TECHNISCHE GEGEVENS


De Bosatlas van de veiligheid
Gebonden, 24,5 x 34 cm, 128 pagina’s, 10 hoofdstukken
10 hoofdstukken, meer dan 250 kaarten, grafieken, infographics en foto’s
Verkoopprijs € 29,95
ISBN: 9789001119997

Bosatlas.nl/voor-iedereen/de-bosatlas-van-de-veiligheid

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 Veiligheid, gevaren en risico’s
Hoofdstuk 2 Persoonlijke veiligheid
Hoofdstuk 3 Sociale veiligheid en criminaliteit
Hoofdstuk 4 Opsporen, vervolgen en straffen
Hoofdstuk 5 Veilige leefomgeving
Hoofdstuk 6 Veilig vervoer
Hoofdstuk 7 Waterveiligheid
Hoofdstuk 8 Industrie en mijnbouw
Hoofdstuk 9 Nationale veiligheid
Hoofdstuk 10 Gevaren over de grens


STEUN VAN PARTNERS EN KENNISINSTELLINGEN

Nederland behoort tot de veiligste en vreedzaamste landen in de wereld. Tientallen overheden, kennisinstellingen en bedrijven houden zich bezig met veiligheidszorg. De totstandkoming van deze uitgave en de distributie in het onderwijs zijn mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag, GGD GHOR Nederland, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Luchthaven Schiphol, Politie, RIVM en Universiteit Leiden.

Tientallen kennisinstellingen leverden een inhoudelijke bijdrage, o.a.: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234