Lancering De Bosatlas van de duurzaamheid met Mariëtte Hamer

Vandaag verschijnt De Bosatlas van de duurzaamheid. Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, krijgt het eerste exemplaar aangeboden. Aan de hand van kaarten, infographics en foto’s toont de atlas hoe groot de invloed van de mens op de aarde altijd al was en hoe snel die verder toeneemt. In tien hoofdstukken behandelt de atlas de essentie rondom het thema duurzaamheid: de verandering van het klimaat, het opraken van grondstoffen, het verlies aan biodiversiteit en het tekort aan zoet water in grote delen van de wereld. Maar ook komen lichtpuntjes aan bod: zo zoomt de atlas in op duurzaamheidsinitiatieven van overheden (o.a. de Klimaatwet, CO2-heffing en natuurherstel), burgers (o.a. meer fietsen, duurzamer eten en woningisolatie) en bedrijven (o.a. aanleg van een waterstofnetwerk, circulair bouwen en groene chemie).

Duurzame ontwikkeling in kaart en beeld

De Bosatlas van de duurzaamheid brengt een complex en actueel fenomeen in kaart. Daarbij is er aandacht voor het verleden, het heden en de toekomst. Ook komen talloze ontwikkelingen binnen de landsgrenzen en erbuiten aan de orde: van het Klimaatakkoord van Parijs tot kringlooplandbouw, van wateroverlast tot urban mining. Uiteraard staat de atlas ook stil bij concrete maatregelen die burgers, bedrijven en overheden zelf kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. Al deze informatie wordt weergegeven op kaarten met de karakteristieke Bosatlasstijl, aangevuld met aantrekkelijke infographics, heldere diagrammen en veel foto's.

De Bosatlas van de duurzaamheid
Vanaf nu verkrijgbaar voor € 29,95
https://www.bosatlas.nl/voor-iedereen/de-bosatlas-van-de-duurzaamheid

Diverse partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming en hebben essentiële informatie geleverd. Zie de bijlage voor een overzicht van betrokken organisaties, alsmede een selectie van wetenswaardigheden die in de atlas terugkomen.

Over Noordhoff en De Bosatlas
De Groningse uitgeverij Noordhoff is sinds 1877 uitgever van de overbekende De Grote Bosatlas – 55 edities zijn tot op heden van dit standaardwerk verschenen. Naast schoolatlassen geeft Noordhoff ook atlassen uit voor de consumenten- en de zakelijke markt. Complexe situaties en gebeurtenissen terugbrengen tot de essentie, weergegeven in cartografische verhalen, dat is wat alle Bosatlassen bindt.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Neem voor meer informatie en/of aanmelden voor het lanceringsmoment op donderdag 17 oktober 2019 contact op met
Floortje Muskens || Tekst, PR & Communicatie via M 06-246 700 46 of E floortje@floortjemuskens.nl

LANCERINGSMOMENT
Op donderdag 17 oktober 2019 vindt bij de SER in Den Haag de lancering van De Bosatlas van de duurzaamheid plaats; Mariëtte Hamer krijgt het eerste exemplaar overhandigd. Het officiële gedeelte van de bijeenkomst is van 15.00 uur tot 16.30 uur. Pers is welkom hierbij aanwezig te zijn, vooraf aanmelden is gewenst. Na aanmelding volgt verdere informatie.

BEELDMATERIAAL
Beelden zijn beschikbaar via ftp.noordhoff.nl (openen via Verkenner)
inlognaam: duurzaamheid
wachtwoord: 6yHu7FWk
Beelden zijn ook aan te vragen bij Floortje Muskens: floortje@floortjemuskens.nl

TECHNISCHE GEGEVENS
De Bosatlas van de duurzaamheid
Gebonden, groot formaat, 152 pagina’s
10 hoofdstukken, honderden kaarten, grafieken, infographics en foto’s
ISBN 9789001120283
Kijk voor meer informatie op https://www.bosatlas.nl/voor-iedereen/de-bosatlas-van-de-duurzaamheid

Noordhoff

plaats:
Groningen - Den Haag
website:
https://www.bosatlasvandeduurzaamheid.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234