Online onderzoek naar impact coronacrisis op werk en privé wereldwijd

Stichting Loonwijzer toont de invloed van het coronavirus op werk en privé in 110 landen. Iedereen die werkt of normaliter werk heeft, kan nu een enquête over de coronacrisis invullen. Hiermee maakt Loonwijzer de veranderingen zichtbaar in dagelijks bijgewerkte kaarten en infographics.

Deze kaarten en infographics tonen, ook voor Nederland, de gevolgen die de werkende bevolking ondervindt:

·      Moet men thuis werken?

·      Wordt het werk belemmerd door de coronacrisis?

·      Is de werkdruk toe- of afgenomen?

·      Is men zijn baan of werk kwijtgeraakt?

·      Worden op het werk (voldoende) beschermende maatregelen genomen?

De eerste resultaten laten voor Nederland een enorme impact op het werk zien. Zo zegt ruim 90 procent van de deelnemers aan de enquête dat het werk wordt beïnvloed door het coronavirus.

Enquête voor alle werkenden

Loonwijzer rolt deze anonieme enquête over de coronacrisis uit onder alle werkenden, dus ook onder zzp’ers en uitzendkrachten. Naast de hierboven genoemde vragen wordt geïnformeerd naar de thuissituatie, zoals de samenstelling van het huishouden. Ook de invloed van huisdieren op de beleving van de crisis komt ter sprake.

Stichting Loonwijzer heeft als doel om informatie over loon en arbeidsrecht via haar websites te delen en die te vergelijken op mondiaal niveau. Voor deze enquête werkt het internationale Loonwijzer-team samen met gerenommeerde onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. Met deze data kunnen ze de ontwikkeling van de coronacrisis en de impact daarvan op de wereld op de voet volgen.

Onderzoek in 110 landen

Voor een eerste overzicht van de 110 landen verspreid over de hele wereld, waaronder Nederland, kun je de kaarten en infographics bekijken die dagelijks worden geüpdatet met de nieuwste informatie. Dit is mogelijk dankzij de online infrastructuur, focus op loon en arbeidsrecht en een methodologie die Stichting Loonwijzer in de afgelopen jaren stelselmatig heeft uitgebouwd en gestandaardiseerd. Daardoor is ook alle data die deelnemers aan de anonieme enquête verstrekken, wereldwijd vergelijkbaar.

Bijdragen aan dit onderzoek? Vul de enquête over jouw situatie in.

Stichting Loonwijzer

plaats:
Amsterdam
website:
https://loonwijzer.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234