Prinses Beatrix bij 250-jaar Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

Redders geëerd tijdens lustrumfeest 250-jarige Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen vierde vanmiddag haar 250-jarig bestaan in de Kromhouthal in Amsterdam samen met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, vele redders en drenkelingen en andere genodigden. Professor Dr. Dick Swaab vertelde waarom sommige mensen wel en anderen niet handelen bij een bijna verdrinking. Het lustrumboek ‘Wanneer minuten uren duren’ is deze middag uitgereikt aan alle driehonderd aanwezigen. Het jubileumboek bevat twaalf aangrijpende verhalen uit de recente geschiedenis over reddingen, geredden en redders die door de Maatschappij bekroond zijn, opgetekend door auteur Arnold van Bruggen. Fotograaf Morad Bouchakour ging samen met hen terug naar de plek waar het allemaal gebeurde. 

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 

Eeuwenlang gold in Nederland dat wie te water raakte, vrijwel zeker verdronk. In Amsterdam alleen al verdronken op één dag soms tientallen mensen. Daarom werd in 1767 door een aantal Amsterdamse notabelen De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen opgericht. De doelen waren duidelijk: wegnemen van angst voor bewusteloze drenkelingen, stimuleren van onderzoek, voorlichting geven over het redden van drenkelingen en het bekronen van redders, die drenkelingen van een verdrinking hebben gered. De Maatschappij heeft in haar 250-jarig bestaan ruim 7000 bekroningen toegekend. Nu, 250 jaar later, staat de Maatschappij nog steeds dezelfde doelen voor. Ook brengen ze het probleem internationaal onder de aandacht. 

Gaius Voûte, voorzitter van de Maatschappij tijdens zijn welkoms woord in de Kromhouthal: ‘Je kunt het je niet voorstellen; helemaal geen verdrinkingsdoden meer. Er is enorm veel vooruitgang geboekt maar helaas zullen er altijd mensen te water raken. Ook over 250 jaar van nu. Toch geeft het rust dat er ook altijd redders zullen zijn die zich onbaatzuchtig over de ander willen ontfermen. Hen zal de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen blijven eren en in het zonnetje blijven zetten om zodoende zoveel mogelijk verdrinken te voorkomen.’

Geplaatst in:

Voor meer informatie over het lustrum en de Maatschappij kunt u contact opnemen met Annette Schneemann, lustrum coördinatie Maatschappij tot Redding van Drenkelingen - 06 226 09 502 - secretariaat@drenkeling.nl www.drenkeling.nl

Voor interviewverzoeken met redders, tekst en beeldmateriaal uit lustrumboek ‘ Wanneer minuten uren duren’ kunt u contact opnemen met Willemijn Specken, pers coördinatie lustrumboek - 06 28847089 - willemijnspecken@gmail.com

Over de foto's
Foto 1 ondertekst: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix in gesprek met redders en geredden tijdens de lustrumviering van de 250-jarige Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Foto 2 ondertekst: Redders krijgen lustrumboek ‘Wanneer minuten uren duren’ van Arnold van Bruggen en Morad Bouchakour uitgereikt op de lustrumviering van de 250-jarige Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Fotocredits: Monique Kooijmans

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.drenkeling.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234