ThiemeMeulenhoff draagt bij aan bevordering leesonderwijs op basisscholen

Amersfoort 17 september 2020 -Volgens de Onderwijsraad lezen Nederlandse jongeren steeds minder vaak en met minder plezier. ThiemeMeulenhoff draagt met het nieuwe leesmagazine Lequ bij aan meer leesplezier bij basisschoolleerlingen. Lequ is een magazine met de mooiste fragmenten uit kinderboeken, strips en informatieve boeken. Speciaal voor leerlingen van groep 3 tot en met 8.  

Leesplezier


Het geconcentreerd lezen van boeken en langere teksten is steeds minder populair bij basisschoolleerlingen. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor het functioneren op school en in de samenleving. “Daar moest iets aan gedaan worden”, aldus Maurice van Kouwen, business manager Primair Onderwijs bij ThiemeMeulenhoff. “Leerlingen moeten worden gestimuleerd om hun leesvoorkeuren te ontdekken om zo weer met plezier te gaan lezen.”

Op ontdekkingstocht naar eigen leessmaak


“Wij gunnen het ieder kind om met plezier te lezen. Lequ helpt kinderen bij hun ontdekkingstocht naar hun favoriete leessmaak”, zegt Van Kouwen. Het magazine toont fragmenten van boeken die de leerlingen enthousiast maken. Ook aan leerkrachten is gedacht. Zij krijgen in de speciale leerkrachteditie van Lequ tips over welke boeken goed passen bij hun klas en putten inspiratie uit leesbevorderingsactiviteiten voor in de klas.

Vergroten van woordenschat

Uit het onderzoek ‘Leesbevordering basisonderwijs 2019’ van Stichting Lezen blijkt dat 89% van de ondervraagde leerkrachten het vergroten van de woordenschat een belangrijke reden vindt om aan leesbevordering in de klas te doen. Hoe meer een kind leest, hoe groter de woordenschat wordt. Lequ biedt hiervoor de oplossing. Het magazine sluit volledig aan bij de taaladviezen van curriculum.nu. Lequ daagt leerlingen én leerkrachten uit om te kijken welke soort boeken en verhalen favoriet zijn.

Lancering


Vrijdag 18 september 2020 wordt Lequ officieel gelanceerd. Basisschool Park16Hoven in Rotterdam krijgt voor iedere klas een Lequ-klassenset. Het boek Bob Popcorn van Maranke Rinck heeft een grote rol in de eerste editie van het magazine. De kinderboekenschrijfster heeft dan ook de eer om de klassensets aan de leerkrachten te overhandigen. Natuurlijk mag echte popcorn niet ontbreken!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden naar Lequ? Op www.lequ.nl vind je meer informatie over het nieuwe magazine van ThiemeMeulenhoff.

Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren samen met scholen en docenten. Het bedrijf wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.

Bronnen:

- DUO Onderwijsonderzoek & Advies (2019). Leesbevordering basisonderwijs 2019. Stand van zaken. Amsterdam: Stichting Lezen

-Onderwijsraad (2019).  ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’.

Geplaatst in:

Voor meer informatie over Lequ kunt u terecht bij Daphne van Vliet, marketingcommunicatie specialist PO
Telefoonnummer: 0611380375
E-mailadres: d.van.vliet@thiememeulenhoff.nl
Website: www.lequ.nl | www.thiememeulenhoff.nl

ThiemeMeulenhoff

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.lequ.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234