NU’91 benoemt nieuwe voorzitter

Stella Salden is per 15 februari 2019 de nieuwe voorzitter van de beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU’91. De ledenraad heeft het advies van de raad van toezicht opgevolgd en de bindende voordracht goedgekeurd. Salden volgt Monique Kempff op, die de voorzittershamer de afgelopen twaalf jaar hanteerde.

Achtergrond
Stella Salden (54 jaar) was tot 1 januari 2019 directeur van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Zij heeft verschillende bestuursfuncties bekleed en ervaring opgedaan in organisaties met complexe vraagstukken. De combinatie van haar vermogen om snel verbinding aan te gaan met de vele gesprekpartners die NU’91 heeft, haar ambitie  om  grenzen te willen en durven  verleggen, maken haar tot de geschikte kandidaat om Monique Kempff op te volgen.

“Ik tref gepassioneerde en trotse beroepsgroepen aan waar ik me met al mijn kennis, ervaring en enthousiasme voor zal inzetten om de positie van  de verpleegkundige en verzorgende beroepen te versterken door goede voorwaarden voor kwaliteit te leveren, ruimte voor innovatie en goede arbeidsvoorwaarden. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de basis die door mijn voorgangster samen met de toezichthouder, werkorganisatie en leden is gelegd”; aldus Stella Salden.

Afscheid na drie termijnen
Monique Kempff neemt na het maximum van drie termijnen afscheid van NU’91. Onder haar leiding is het ledenaantal van NU’91 gestegen naar ruim 30.000, zijn er twaalf specifieke beroepsorganisaties aangesloten die hun belangen laten behartigen door NU’91 en is de organisatie bedrijfsmatig sterk geprofessionaliseerd.

“NU’91 is dé Bond voor mensen die werken in de zorg en dat is nog steeds hard nodig in deze arbeidsmarkt waar nog veel moet gebeuren. Ik heb aan de wieg gestaan van NU’91 en heb haar zien groeien naar een volwassen niet te negeren speler in de zorg. Met trots en gemengde gevoelens verlaat ik deze mooie club op weg naar iets nieuws. Vol  vertrouwen draag ik het stokje over”; aldus Monique Kempff.

De toekomst
De NU’91 raad van toezicht en ledenraad hebben er het volste vertrouwen in dat Stella Salden NU'91 de komende jaren zichtbaar en invloedrijk zal laten zijn. Door in te zetten op duurzame inzetbaarheid, goede arbeidsmarktvoorwaarden en toekomstbestendige beroepsprofielen. NU’91 is een moderne Bond die proactief de verbinding, samenwerkingen lobby aangaat met relevante stakeholders. En die via maatwerk en leiderschap haar ledenaantal verder laat groeien.

NU'91

plaats:
Utrecht
website:
https://www.nu91.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234