'Ministerie van VWS frustreert rechtsgang in kartelzaak Ageviewers'

Uit de uitzending van Argos van zaterdag 14 april 2018 is gebleken dat het ministerie van VWS functioneert als verlengstuk van de alcoholindustrie. De uitzending was zeer relevant voor de kartelzaak van HEM, exploitant van het leeftijdscontrolesysteem Ageviewers, tegen de supermarktbranche (CBL en Jumbo).

Argos onthulde dat het ministerie van VWS onderzoeken heeft gemanipuleerd en documenten die op grond van de Wob waren opgevraagd heeft achtergehouden en zelfs heeft vernietigd. Het ging daarbij onder meer om het verwijderen van een verslag van een overleg tussen het ministerie van VWS, de alcoholindustrie en de supermarktbranche waarbij Ageviewers is besproken en om het achterhouden van een document dat bevestigt dat Nederlandse supermarkten geen gebruik mochten maken van Ageviewers. 

De zaak ligt inmiddels voor bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal brengt op 25 mei 2018 zijn advies uit, vooruitlopend op het arrest van de Hoge Raad. 

Dirk Benschop, directeur HEM: “Door documenten achter te houden en onderzoeken te manipuleren heeft het ministerie van VWS de rechtsgang gefrustreerd en mijn bedrijf enorm benadeeld. Ik zal er alles aan doen de waarheid boven tafel te krijgen.”

Getuigenverhoor
Gezien de uitzending van Argos heeft HEM er geen vertrouwen meer in dat de politiek de verdwenen documenten zal weten te achterhalen. Daarom kiest HEM ervoor zich te wenden tot de rechterlijke macht en een voorlopig getuigenverhoor te gelasten met de deelnemers aan het overleg tussen vertegenwoordigers van de overheid, de alcoholindustrie en de supermarktbranche.

FCTC-verdrag
Uit de uitzending van Argos is verder gebleken dat het beleid van het ministerie van VWS rond leeftijdscontrole niet doeltreffend is. Het beleid werkt de verkoop van alcohol en tabak aan personen jonger dan 18 jaar in de hand en zorgt ervoor dat innovaties op het terrein van leeftijdscontrole geen kans krijgen. Daarmee handelt de overheid in strijd met artikel 16 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (FCTC-verdrag).

HEM roept de regering op het beleid rond leeftijdscontrole aan te passen en er alles aan te doen om de verkoop van (alcohol en) tabak aan minderjarigen te voorkomen. Alleen op die manier kan de in het regeerakkoord neergelegde doelstelling van een Rookvrije Generatie worden bereikt. Als de regering daartoe niet bereid is, zal HEM zich tot de rechter wenden om de Staat te verplichten het FCTC-verdrag na te leven.

Hollandsche Exploitatie Maatschappij BV.

plaats:
Den Haag
website:
http://ageviewers.com/Home

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234