Zorgorganisaties starten grootschalig uitstroomonderzoek

Meer dan 220 zorgorganisaties starten samen een grootschalig, landelijk onderzoek naar de vertrekredenen van hun medewerkers. Dit doorlopende onderzoek moet hen inzicht geven in de ongewenste uitstroom van medewerkers en zo bijdragen aan het oplossen van de personeelstekorten in Zorg en Welzijn.

Behoud van zorgprofessionals voor de organisatie en de sector heeft volop de aandacht. Naast het verhogen van de instroom is zorgen voor behoud noodzakelijk om de nijpende personeelstekorten in de sector aan te pakken. Het ontbreekt organisaties vaak nog aan structureel verzamelde informatie met betrekking tot uitstroom. Om die reden zijn 13 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn (verenigd in RegioPlus) een landelijk en doorlopend uitstroomonderzoek gestart.

Vanaf deze maand benaderen de 220 deelnemende organisaties elke vertrekkende medewerker met dezelfde set vragen over vertrekredenen en bestemming. Oud-medewerkers kunnen er ook hun tips en opmerkingen kwijt. Onderzoeksbureau Presearch voert het uitstroomonderzoek uit. Omdat de data gebundeld worden, kan er straks op organisatieniveau, regionaal en landelijk niveau vergeleken worden. Organisaties kunnen op onderbouwde data anticiperen en van elkaars ervaringen leren. 

Meer mensen werkzaam, maar uitstroom neemt ook toe

Het aantal mensen dat werkt in Zorg en Welzijn neemt weer toe, zo blijkt uit de meest recente data van het landelijk onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn[1]. De toename is te danken aan een verhoogde instroom van medewerkers in de sector. De uitstroom is de laatste jaren gestegen. Dat maakt het een belangrijk onderwerp in de strijd tegen oplopende personeelstekorten.

De verhoogde uitstroom komt deels door de vergrijzing (en dus pensionering) van medewerkers. In 2008 was 13 procent van het totaal van zorg- en welzijnsmedewerkers ‘55-plusser’. Inmiddels is dat aandeel opgelopen naar 25 procent[2]. Daarnaast zijn de kansen op een baan buiten de sector aanzienlijk toegenomen door de aantrekkende werkgelegenheid.

[1] CBS / Landelijk onderzoeksprogramma AZW, geraadpleegd op 10 april 2019

[2] AZWinfo.nl; databank data 2010-2017, geraadpleegd op 10 april 201

Geplaatst in:

Organisaties die lid zijn bij één van de 13 participerende werkgeversverbanden konden zich aanmelden voor het uitstroomonderzoek. Er zijn voor leden nog enkele plaatsen beschikbaar om aan te sluiten. Neem voor meer informatie contact op met het werkgeversverband in de eigen regio, te vinden via de website van RegioPlus.

RegioPlus is het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties. Hun missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Door zich op bekwaam en voldoende personeel te richten, zorgen zij ervoor dat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Naast het samenwerkingsverband RegioPlus, bestaat er ook het landelijke opererende Bureau RegioPlus, dat de regionale werkgeversorganisaties ondersteunt bij hun missie en de daaruit afgeleide kerntaken.

Stichting RegioPlus

plaats:
Zoetermeer
website:
https://www.regioplus.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234