Zorg voor hartfalen in Deventer nog beter door regionale samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) gaf woensdagavond 8 juni het startsein voor de tweede regio, Deventer, die het programma Connect Hartfalen in de praktijk brengt. Het doel is optimale zorg bieden voor patiënten met hartfalen. Via het Connect programma maken verschillende zorgverleners in één regio afspraken met elkaar over hoe zij die zorg voor patiënten met hartfalen met elkaar het beste kunnen inrichten. Onder andere huisartsen, cardiologen, praktijkondersteuners van de huisartsen en hartfalenverpleegkundigen zijn actief betrokken.

Kick off Connect Hartfalen
De kick off bijeenkomst in het Go Ahead Eagles stadion werd voorgezeten door drs. Jeroen Huijgens kaderhuisarts cardiologie uit Wesepe en dr. Dirk Lok, cardioloog in het Deventer Ziekenhuis. Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid aandacht geschonken aan het belang van samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen vanuit verschillend perspectief. Daarnaast was er aandacht voor de zorg voor patiënten met hartfalen op de speciaal daarvoor ingerichte hartfalen polikliniek.

Tijdens de avond hebben de betrokken partijen, de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO), het Deventer Ziekenhuis en de Nederlandse Vereniging van Cardiologie (NVVC), een intentieverklaring ondertekend.

Over hartfalen
Bij hartfalen is er sprake van een falende hartspier. Het hart pompt met onvoldoende kracht en er ontstaan klachten van vermoeidheid en kortademigheid bij inspanning, vaak samen met vocht ophoping in benen of buik. In Nederland zijn ruim 140.000 patiënten met hartfalen. Naar schatting neemt dit aantal verder toe tot 195.000 in 2025. Hartfalen is dus een veel voorkomende aandoening, met een hoge mortaliteit, morbiditeit en de impact op patiënt, mantelzorger en het zorgstelsel is groot. Om een kader te bieden omtrent de organisatie van de hartfalen zorg is een landelijk transmurale afspraak (LTA) hartfalen ontwikkeld.

De goede regionale samenwerking zorgt er voor dat alle patiënten die hartfalenzorg nodig hebben naar het juiste adres worden verwezen. Connect Hartfalen maakt mogelijk dat patiënten die, na een behandeling weer in een stabiele conditie zijn, kunnen worden terugverwezen naar de huisarts.

Over NVCC Connect
NVVC Connect Hartfalen is een landelijk kwaliteitsprogramma van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie Doel van dit programma is de zorg voor patiënten met hartfalen verder te verbeteren door de organisatie rond het behandelingsproces te optimaliseren. Dit houdt in dat het programma Connect Hartfalen ondersteuning biedt bij de regionale implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak hartfalen (LTA) en een landelijk platform biedt voor regionale afspraken en speerpunten.

Geplaatst in:

Voor meer informatie, beeldmateriaal of het aanvragen van interviews kunt u terecht bij:
• NVVC, Dr. Ir. M.A.J. Peters, directeur NVVC, tel. 06-55 81 09 94

NVVC-bureau

plaats:
Deventer
website:
http://www.nvvc.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234