VZVZ ziet cassatie VPHuisartsen met vertrouwen tegemoet

VZVZ betreurt het dat de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen in cassatie gaat tegen de uitspraak in hoger beroep van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 8 maart 2016 over de rechtmatigheid van het Landelijk Schakelpunt. Volgens VZVZ heeft het hof in een duidelijk arrest het eerdere vonnis van de rechtbank Midden-Nederland bekrachtigd; namelijk dat VZVZ volledig in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving handelt. Om die reden ziet VZVZ de behandeling in cassatie met vertrouwen tegemoet.

De gegevensuitwisseling via het Landelijk Schakelpunt is in het belang van de (verbetering van de) kwaliteit van de zorg en veiligheid van de patiënt. Wekelijks versturen zorgverleners ruim een miljoen medische berichten via het Landelijk Schakelpunt in het kader van de behandeling van hun patiënten. Gerechtshof en rechtbank hebben in hun arrest en vonnis dat belang bevestigd.

Bij de huidige en toekomstige ontwikkeling van de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt weet VZVZ zich niet alleen gesteund door de gerechtelijke uitspraken, maar ook door meer dan 10,5 miljoen individuele patiënten. Zij hebben hun zorgverleners al meer dan 17 miljoen keer toestemming verleend om verschillende soorten medische gegevens uit te wisselen.

Ruim 90% van de huisartsen, 95% van de apotheken, 96% van de huisartsenposten en 90% van alle ziekenhuizen zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Ten behoeve van hen gaat VZVZ in het belang van die miljoenen Nederlanders onverminderd door met de ontwikkeling en het beheer van deze zorginfrastructuur. Bovendien gesteund door de 23 partijen die begin dit jaar het convenant voor vijf jaar ondertekenden, waaronder de koepelorganisaties van huisartsen, huisartsenposten, apothekers en ziekenhuizen.

Geplaatst in:

VZVZ houdt zich primair bezig met het behartigen van de belangen van de zorgaanbieders op het gebied van zorgcommunicatie. VZVZ is een vereniging. De leden zijn de zorgaanbieders en verwante rechtspersonen. VZVZ heeft als belangrijkste taken: het ontwikkelen van beleid en strategie voor de exploitatie en verbetering van de zorginfrastructuur. VZVZ treedt op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is opdrachtgever en bestuurder van het VZVZ Servicecentrum dat de infrastructuur beheert en exploiteert.

Contactgegevens voor de pers:
Alf Zwilling
06 - 43 77 53 15
zwilling@vzvz.nl

VZVZ Servicecentrum

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234