Steeds meer wanbetalers bij golfclubs

Vaker incassobureau ingeschakeld bij oplopende contributieachterstand

Kampen, 9 juni 2016 - De crisis mag dan achter de rug zijn, Nederlandse golfclubs hebben in toenemende mate te maken met wanbetalers. Contributieachterstanden tot 2000 euro komen regelmatig voor en steeds meer clubs schakelen een incassobureau in. Ook worden steeds vaker lidmaatschappen opgezegd.

Dat blijkt uit een onderzoek onder clubmanagers en bestuursleden van veertig Nederlandse golfverenigingen, dat studenten van de Hanzehogeschool hebben uitgevoerd in opdracht van Straetus Incasso Nederland. In het verleden werden onbetaalde facturen vaak met de mantel der liefde bedekt, maar diverse golfclubs geven aan dat dit geen optie meer is, gezien hun wankele financiële positie. Bij betalingsachterstanden volgt in alle discretie een gesprek met de wanbetaler om een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan rest er geen andere optie dan de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.

Uit het onderzoek blijkt verder dat steeds meer golfclubs de verplichting voor nieuwe leden om obligaties van de club aan te kopen afschaffen. Enerzijds omdat hun leden minder kapitaalkrachtig zijn, anderzijds om de drempel voor het lidmaatschap te verlagen. ,,Nieuwe leden hebben vaak niet het geld om voor 20.000 euro een obligatie te kopen. Bij sommige clubs kun je die dan in termijnen van vijf jaar betalen, maar met name jongere golfverenigingen stellen dit niet meer verplicht," zegt directeur Crijn Janssen van Straetus Nederland.
De contributies bedragen gemiddeld 1000 tot 2000 euro per jaar, met uitschieters naar boven en beneden, maar ook die worden steeds vaker niet betaald. Clubs weten steeds beter hiermee om te gaan, zodat de schulden niet te hoog oplopen, maar achterstanden van 2000 euro komen nog geregeld voor. ,,De clubs voelen de pijn van deze non-betalingen direct in de liquide middelen," stelt Janssen.

Clubs bieden tegenwoordig ook de mogelijkheid om de contributie in termijnen te betalen. ,,Helaas maken we daardoor extra kosten en moeten we wel vaak achter deze termijnen aan. Ook is het een optie om een goedkoper lidmaatschap aan te gaan om 9 holes te lopen. Dit is uniek en zorgt voor meer nieuwe leden. Zowel financieel als qua tijd is dit een interessant model voor onze leden," zegt een clubmanager uit Twente.

Straetus heeft veel golfclubs als klant. In 2012 liet het incassobureau eenzelfde onderzoek uitvoeren. Toen werd het toenemend aantal wanbetalers bij golfclubs vooral toegeschreven aan de crisis. Het nieuwe onderzoek is grootschaliger ingezet. Nu blijkt dat de incassoproblemen structureel zijn en de financiële positie van veel golfclubs in gevaar brengen. Janssen: ,,De cashflowproblemen zijn steeds vaker onderwerp van gesprek binnen de besturen van golfclubs."

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunnen u contact opnemen met Dennis Kuipers van Straetus Incasso, Mob: 06-22545360
E-mail: d.kuipers@straetus.nl
Zie ook
www.straetus.nl

Straetus

plaats:
Kampen
website:
http://www.straetus.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234