Onderwijscheck moet kansongelijkheid in kaart brengen

Onderwerp het hele onderwijssysteem, van 0 tot 23 jaar, aan een 'kansencheck'. Zo kan duidelijk worden waar het systeem knelt en leerlingen worden belemmerd bij het doorstromen naar hogere onderwijsniveaus. Daarvoor pleit Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, vrijdag tijdens jaarlijkse congres van de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Zo'n kansencheck kan een fundamentele bijdrage leveren aan het wegwerken van kansongelijkheid in het onderwijs, aldus Den Besten.

De Inspectie van het Onderwijs concludeerde in een recent rapport dat niet alle leerlingen in gelijke mate van het Nederlandse onderwijs profiteren. Kinderen van lager opgeleide ouders schoppen het steeds vaker minder ver dan hun leeftijdsgenoten met hetzelfde IQ en met hoger opgeleide ouders.
De PO-Raad vindt dit zorgelijk. Den Besten: ,,Talent blijft onderbenut. Een dubbeltje lijkt geen kwartje meer te kunnen worden.''. Het onderwijs moet er alles aan doen wat binnen haar macht ligt om die ongelijkheid aan te pakken, vindt de PO-Raad dan ook.

Ze waakt daarbij voor Haags paniekvoetbal waarbij nieuwe regels ongefundeerd worden geïntroduceerd of nieuwe wetten lukraak weer worden teruggedraaid, zoals dreigt te gebeuren met de eindtoets. Sinds vorig jaar is het schooladvies leidend bij het bepalen naar welk niveau middelbare school een kind gaat en geldt de eindtoets als second opinion op basis waarvan het schooladvies alleen naar boven mag worden bijgesteld. ,,De minister doet alsof het terugdraaien van de wet de kansongelijkheid oplost, terwijl helemaal niet is bewezen dat het schooladvies kansongelijkheid in de hand werkt. Sterker nog: Een school met professionele leraren heeft een leerling acht jaar meegemaakt en weet heel goed wat die in zijn mars heeft.''

Volgens de PO-Raad is het grote probleem dat het Nederlandse onderwijssysteem al vroeg selecteert naar welk niveau vervolgonderwijs een leerling gaat en dat de leerling vervolgens geen kans krijgt op te stromen naar een hoger niveau. De PO-Raad vindt dat kinderen te allen tijden moeten blijven kunnen doorgroeien. Een kansencheck van het onderwijs kan inzichtelijk maken waar het systeem knelt en aan welke knoppen precies moet worden gedraaid om ieder kind gelijke kansen te kunnen geven.

Geplaatst in:

PO-Raad

plaats:
Utrecht
website:
http://poraad.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234