'Politiek, laat je niet misleiden: geen extra banen 55+ bij lager loon

De verslechtering van de arbeidspositie van ouderen zet stevig door ondanks de sterk groeiende economie en fors gedaalde werkloosheid. De roep om minder salaris en demotie voor 55-plussers is funest voor hun positie op de arbeidsmarkt. Uit het rapport 'Monitor Arbeidsmarkt April 2016', overmorgen ter behandeling in de Tweede Kamer, blijkt dat de werkloosheid juist fors is in de lagere functieniveaus. Daar zijn geen extra banen te verwachten, ook niet als ouderen loon inleveren.

Tweehonderdduizend ouderen zijn werkloos en maar liefst 135.000 langdurig werkloos, met alle gevolgen van dien. Het kabinet meldde vorige maand trots dat er minder ouderen langdurig werkloos zijn, maar niets is minder waar. Want in de cijfers van het CBS zijn veertigers meegeteld als ouderen, terwijl het aantal langdurig werklozen onder 55-plussers juist fors is toegenomen, als enige groep in Nederland.

Hoewel de cijfers politiek dynamiet zijn, pleit de Unie KBO er als grootste ouderenorganisatie voor om met eerlijke cijfers het debat aan te gaan, omdat anders het probleem niet juist wordt geadresseerd.

Effect bezuinigingen

De snoeiharde bezuinigingen op de zorg hebben er extra ingehakt", aldus Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. "Het is niet zo dat dat er ineens meer banen in de zorg bijkomen als het loon van thuishulpen verder daalt. Veel ouderen solliciteren zich helemaal suf, maar worden simpelweg niet uitgenodigd voor een gesprek. Laat staan dat ze massaal hoge salariseisen stellen, zoals werkgevers lijken te beweren."

Dat loondaling bij ouderen banen voor ouderen oplevert klopt niet. "De politiek moet zich niet laten afleiden door dit soort uitspraken. Het heeft niets te maken om meer ouderen aan het werk te krijgen, maar louter met het verlagen van de loontabel", aldus Vanderkaa, die daarbij benadrukt dat ouderen al vaak werk onder hun niveau accepteren of voor minder loon werken. "Uit de cijfers van het UWV blijkt dat gemiddeld gezien werkloze ouderen negen procent loon inleveren als ze weer aan het werk komen. Bij de 'dure' hoger opgeleide ouderen is dat zelfs twintig procent".

Actieplan

De Unie KBO wacht kritisch het actieplan van Asscher af om meer ouderen aan het werk te krijgen. Wat ons betreft geen geld aan cv-pimpcursussen. Wij adviseren in onze Position Paper Ouderenwerkloosheid om de mobiliteitsbonus te verlagen, het risico op ziekte van ouderen voor werkgevers te verkleinen, meer maatwerk en begeleiding bij het UWV aan te bieden in plaats van verder te digitaliseren en bovenal te investeren in banen voor ouderen door bijvoorbeeld de bezuinigingen op de (thuis)zorg terug te draaien.

Over de KBO
De KBO is met 190.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij komen op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden we onze leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen. Meer informatie over de KBO: www.kbo.nl

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Hagar Roijackers van de KBO, telefoon 06-44464666

Unie KBO, met ruim 190.000 leden, de grootste seniorenorganisatie van Nederland

plaats:
's-Hertogenbosch

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234