Jaarcijfers DELA 2015

De groei die coöperatie DELA in 2015 in de nog altijd krimpende markt van uitvaart- en levensverzekeringen realiseerde, is boven verwachting. De premie-inkomsten stegen met ruim 7% naar Euro 367 miljoen. Het aantal verzekerden liep op naar 3,75 miljoen, ruim 100.000 meer dan in 2014. Het operationeel resultaat van de uitvaartverzekeraar en -verzorger steeg met 17% naar Euro 123 miljoen.

Beleggingsresultaten
Vóór winstdeling en belastingen bleef er door tegenvallende beleggingsresultaten slechts Euro 16 miljoen aan winst over. Dit is vooral toe te rekenen aan de lage beursstand eind 2015. Directievoorzitter Edzo Doeve: 'We zijn voor ons jaarlijkse resultaat erg afhankelijk van de beleggingsresultaten, maar voor een organisatie als DELA gaat het vooral om de lange termijnresultaten. Wij gaan verplichtingen aan voor vele tientallen jaren. We laten ons daarom niet te veel afleiden door de korte termijn volatiliteit van de beursstand." DELA heeft daarom voor de waardevastheid van de uitvaartpolissen een winstdeling uitgekeerd van bijna Euro 55 miljoen, die voor het overgrote deel uit winstreserves uit voorgaande jaren is gefinancierd.

Sterke solvabiliteit
De solvabiliteit van DELA blijft bijzonder sterk. Uitgaande van de oude regelgeving die gold tot eind 2015 was die meer dan 500% van het vereiste minimum. Onder de nieuwe Europese Solvency II wetgeving die geld vanaf 2016 wordt de solvabiliteitspositie hoger dan 250%. De gevolgen van de lage rentestand zijn in 2015 goed opgevangen met een premiemaatregel.

Kostenbesparingsprogramma
De start van een kostenbesparingsprogramma in het najaar drukte een zware stempel op 2015. DELA wil in twee jaar een verlaging van de operationele kosten van circa 7% (Euro 17 miljoen) realiseren door het terugbrengen van verschillen in werkwijzen, het bundelen van inkopen en het digitaliseren en optimaliseren van processen.

Vooruitzichten
Coöperatie DELA gaat uit van een aanhoudende lage rentestand, maar daarbij wordt ook verwacht dat de inflatie op uitvaartkosten historisch laag zal zijn (circa 1,0%). Voor 2016 wordt er verder een bescheiden groei in premie en aantallen verzekerden verwacht.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de woordvoerders van coöperatie DELA: 040 219 91 99 of woordvoering@dela.org

Coöperatie DELA

plaats:
Eindhoven
website:
http://www.dela.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234