'Informatie- en archiefbeleid beter af bij BZK'

Informatie- en archiefbeleid beter af bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Publiek Denken-special Duurzaam Toegankelijke Informatie

Den Haag, 6 juni 2016

Het digitale informatie- en archiefbeleid is te versnipperd en staat niet hoog genoeg op de landelijke, bestuurlijke agenda. Dat zegt Wilma Delissen-Van Tongerlo, burgemeester van Peel en Maas en voorzitter van de VNG Adviescommissie Archieven in de Publiek Denken-special Duurzaam Toegankelijke Informatie. 'Digitale dienstverlening valt onder meer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Archiefwet onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Beter zou zijn als het totale informatie- en archiefbeleid onder BZK zou vallen.'

Dat neemt niet weg dat Delissen vertrouwen heeft in de wijze waarop de overheid de digitalisering en verduurzaming van informatie en archieven aanpakt. 'Burgers, bedrijven, gemeenteraden, journalistiek en onderzoekers zijn nog nooit zo goed bediend als tegenwoordig.' De overheid doet er alles aan, aldus Delissen, om de veiligheid van duurzaam toegankelijke informatie zoveel mogelijk te waarborgen en misbruik te voorkomen. Ook houdt ze de privacy in het oog: 'wat leggen we vast, wie mag dat inzien en hoe borgen we de veiligheid.'

E-Depot
In de special Duurzaam Toegankelijke Informatie komen verder aan bod:

  • Informatiehuishouding
    Gaten in het geheugen ondermijnen de eigen betrouwbaarheid van de overheid. Brenno de Winter, Mark van Twist en Fred van Kan over de toekomst van de informatiehuishouding.

  • Openbaarheid voorop?
    Openbaar maken wat niet betrouwbaar is heeft geen zin, meent bestuurlijk informatiekundige Geert-Jan van Bussel. Tip: Gebruik kritiek als input om de kwaliteit van je bestanden te verbeteren.

  • E-Depot
    Digitale informatie is versnipperd over netwerkschijven, e-mailaccounts en usb-sticks. Zonder aansluiting op een e-Depot dreigen veel overheidsgegevens verloren te gaan of ontoegankelijk te worden.
Digicommissaris Bas Eenhoorn pleit bovendien voor een integrale en overheidsbrede aanpak van de informatiehuishouding. 'Anders blijft het bij pleisters plakken [...] Er zijn snelle verbeterslagen mogelijk, zegt Eenhoorn. 'Er ligt een gemeenschappelijke, digitale infrastructuur met hoogwaardige voorzieningen en met kwalitatief goede gegevens [...] Het nieuwe perspectief voor overheidsbestuurders moet zijn: stuur op 'de mens centraal' bij de inrichting van de digitale overheid en houdt bij de implementatie steeds het overheidsbrede perspectief voor ogen.'

Initiatiefnemers
De Publiek Denken-special verschijnt 20 juni aanstaande eenmalig in een oplage van 44.000 exemplaren en wordt meegestuurd met Publiek Denken en Binnenlands Bestuur. De special is mede mogelijk gemaakt door de stuurgroep AIDO van VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het programma Archief 2020 dat wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de algemene rijksarchivaris.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie

Vanaf 20 juni kan de special gedownload worden van de website Publiekdenken.nl. Wilt u de special voor deze datum dan kunt u bellen of e-mailen met
Publiek Denken: Asha Narain, uitgever
M 06 54 954 112 | E asha@pm.nl of asha@publiekdenken.nl

Voor alle vragen over duurzaam toegankelijke informatie kunt u bellen of e-mailen met
Stuurgroep AIDO: Robert Wester
M 06 15 89 16 76 | r.wester@berenschot.nl

Publiek Denken

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234