ContourGlobal maakt private plaatsing bekend van Senior Secured Obligaties

LUXEMBURG, 6 juni 2016 /PRNewswire/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A. (de "Verstrekker") maakte vandaag haar voornemen bekend om voor in totaal $ 550 miljoen aan senior secured obligaties die vervallen in 2021 (de "Obligaties") in een private plaatsing aan te bieden aan daarvoor in aanmerking komende kopers.

De Verstrekker is voornemens om de netto-opbrengst van deze plaatsing te gebruiken voor de herfinanciering van uitstaande schulden, waaronder haar senior secured obligaties die vervallen in 2019, betalingsgerelateerde vergoedingen en uitgaven en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De Obligaties worden aangeboden in een onderhandse plaatsing die is vrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en alleen aan institutionele kopers die voldoen aan Regel 144A van de Securities Act en, buiten de Verenigde Staten, aan niet-Amerikaanse investeerders krachtens Regulering S van de Securities Act. De Obligaties zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of enige andere statelijke effectenwetten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder een geldige registratieverklaring of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten of in een transactie die niet onderhavig is aan de registratievereisten van de Securities Act of enige andere statelijke effectenwetten.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot het doen van een aanbod tot aankoop van de Obligaties. Het vormt ook geen aanbod, verzoek of verkoop in enige jurisdictie waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig is.

Over ContourGlobalDe Verstrekker is een finance dochterbedrijf dat volledig in handen is van ContourGlobal L.P., een op de Kaaimaneilanden gevestigde vrijgestelde commanditaire vennootschap (samen met haar geconsolideerde dochterondernemingen, "ContourGlobal"). ContourGlobal is een vooraanstaande ontwikkelaar en exploitant van elektrische energieopwekkende groothandelsbedrijven in meer dan twintig landen wereldwijd.

Toekomstgerichte verklaringenDit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen weergegeven resultaten. De Verstrekker is niet verplicht om eventuele herzieningen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren die gebeurtenissen of omstandigheden weerspiegelen die plaatsvinden na de datum van vandaag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de zaken van ContourGlobal of door het optreden van onverwachte gebeurtenissen.


ContourGlobal


CONTACT: Patrick Massoni, VP Investor Relations, 331-5389-9658,patrick.massoni@contourglobal.com


Web site: http://www.contourglobal.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234