ContourGlobal brengt een overnamebod uit op al haar 7,125% Senior Secured Obligaties die vervallen in 2019

LUXEMBURG, 6 juni 2016 /PRNewswire/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A. (de "Verstrekker") maakte vandaag bekend dat het een overnamebod in contanten uitbrengt (het "Overnamebod") op al haar uitstaande 7.125% senior secured obligaties (de "Obligaties") die vervallen in 2019.

Het Overnamebod verloopt om 17:00 plaatselijke tijd in New York City op 14 juni 2016, tenzij de termijn wordt verlengd of eerder wordt beëindigd (bij verlenging: de "Expiratietijd"). Houders die hun Obligaties aanbieden voor de Expiratietijd komen in aanmerking voor de ontvangst van $ 1.037,51 voor iedere hoofdsom van $ 1.000 aan uitstaande obligaties, plus opgelopen en onbetaalde rente tot aan, maar met uitzondering van, de afwikkelingsdatum.

Aangeboden Obligaties kunnen op ieder moment tot en op de Expiratietijd worden teruggetrokken. Afronding van het Overnamebod is onderhavig aan bepaalde markt- en andere omstandigheden, waaronder de uitvoering van een of meer schuldfinancieringstransacties. De afwikkeling van het Overnamebod zal direct plaatsvinden na de Expiratietijd, naar verwachting op 17 juni 2016, tenzij de termijn eerder is beëindigd.

De Verstrekker zal een kennisgeving van terugbetaling verstrekken ter aflossing van alle Obligaties die na afronding van het Overnamebod nog uitstaan.

Alle bepalingen en voorwaarden over het Overnamebod zijn beschreven in de Inkoopofferte, gedateerd 6 juni 2016, en de daarmee samenhangende Kennisgeving van gegarandeerde levering. Kopieën van deze stukken kunnen worden verkregen bij Lucid Issuer Services Limited, de agent voor de overname en informatie via http://library.lucid-is.com/contourglobal [http://library.lucid-is.com/contourglobal] of t.a.v. Paul Kamminga, +44 (0)20 7704 0880, contourglobal@lucid-is.com [mailto:contourglobal@lucid-is.com].

De Verstrekker heeft Goldman Sachs International aangehouden als dealer manager voor het Ovenamebod. Vragen met betrekking tot het overnamebod kunnen worden gericht aan Goldman Sachs International t.a.v. Liability Management Group, +44 (0)20 7774 9862, +1 (800) 828-3182 (belastingvrij), +1 (212) 902-6941 (collect).

De Verstrekker, de dealer manager, de curator van de Obligaties en de overname- en informatieagent doen geen aanbevelingen aan houders of zij hun obligaties moeten aanbieden krachtens het overnamebod, en geen van allen zijn zij geautoriseerd om zulke aanbevelingen te doen. Houders moeten zelf beslissen of zij de Obligaties aanbieden, en zo ja, de hoofdsom van obligaties die ze aanbieden.

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatieve doeleinden en is geen aanbod tot aankoop of verzoek tot de aan- of verkoop van de obligaties of enige andere effecten. Er zal geen aankoop van de Obligaties plaatsvinden in een staat of jurisdictie waarbinnen een dergelijk aanbod, verzoek of aankoop onwettig is voordat er registratie of kwalificatie is aan de ter plaatse geldende effectenwetgeving. Het overnamebod is uitsluitend gedaan op grond van de Inkoopofferte, gedateerd 6 juni 2016, en de daarmee samenhangende Kennisgeving van gegarandeerde levering, waarin de volledige voorwaarden van het overnamebod uiteen worden gezet. Alle aanbiedingen van gelijktijdig aangeboden effecten zullen alleen worden gedaan door middel van een privaat biedingsbericht.

Over ContourGlobalDe Verstrekker is een finance dochterbedrijf dat volledig in handen is van ContourGlobal L.P., een op de Kaaimaneilanden gevestigde vrijgestelde commanditaire vennootschap (samen met haar geconsolideerde dochterondernemingen, "ContourGlobal"). ContourGlobal is een vooraanstaande ontwikkelaar en exploitant van elektrische energieopwekkende groothandelsbedrijven in meer dan twintig landen wereldwijd.

Toekomstgerichte verklaringenDit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen weergegeven resultaten. De Verstrekker is niet verplicht om eventuele herzieningen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren die gebeurtenissen of omstandigheden weerspiegelen die plaatsvinden na de datum van vandaag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de zaken van ContourGlobal of door het optreden van onverwachte gebeurtenissen.


ContourGlobal


CONTACT: Patrick Massoni, VP Investor Relations, 331-5389-9658,patrick.massoni@contourglobal.com


Web site: http://www.contourglobal.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234