UNETO-VNI vraagt de overheid om steun voor kwaliteitsverbetering

UNETO-VNI deelt de zorg die vier inspecteurs vandaag in De Telegraaf uiten over de kwaliteit van elektrotechnische en cv-installaties. De brancheorganisatie werkt daarom aan een zwaardere, uniforme erkenningsregeling voor plaatsing en onderhoud van deze installaties. Deze regeling stelt zwaardere eisen aan de vakbekwaamheid van monteurs en het toezicht op de naleving. UNETO-VNI verwacht hierbij steun van de overheid. Die zou de verscherpte kwaliteitseisen wettelijk moeten voorschrijven, zodat ze voor alle installatiebedrijven in ons land geldig zijn.

Sinds de afschaffing van de Vestigingswet in 2006 hoeven installatiebedrijven niet meer aan wettelijke eisen te voldoen. UNETO-VNI heeft de overheid destijds gewezen op de veiligheidsrisico's die dit beleid met zich meebrengt, maar vond geen gehoor. De installatiebranche heeft vervolgens een erkenningsregeling opgezet. Deze regeling kent echter geen wettelijke basis.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft afgelopen najaar de aanbeveling gedaan om voor cv-installaties te komen tot één, uniforme, wettelijke erkenningsregeling. UNETO-VNI heeft deze aanbeveling onderschreven en hiervoor inmiddels voorstellen gedaan. Ook werkt de installatiekoepel aan een vergelijkbare regeling voor elektrotechnische installaties.

UNETO-VNI wijst er met klem op dat de overheid met het huidige beleid uit de pas loopt met de ons omringende landen, waar de overheid wél wettelijke eisen stelt aan installatiebedrijven en scherp toeziet op de vakbekwaamheid van installateurs.

De brancheorganisatie neemt ook de beroepsopleidingen nauwkeurig onder de loep. Voorzitter Titia Siertsema: 'Het aanleren van technische kennis en vaardigheden moet weer centraal komen te staan in de opleidingen. De afgelopen jaren lag de nadruk teveel op het ontwikkelen van competenties.'

Volgens UNETO-VNI kunnen ook een verplichte APK-inspectie en opleverkeuring van ínstallaties in woningen ongelukken voorkomen. UNETO-VNI vraagt de overheid om ook deze maatregelen te nemen. De installatiekoepel wijst erop dat andere landen dergelijke verplichtingen al kennen.

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Dick Reijman 079 325 07 53/ 06 224 116 60, d.reijman@uneto-vni.nl, www.uneto-vni.nl, www.twitter.com/unetovni

Over UNETO-VNI
UNETO-VNI vertegenwoordigt 90 procent van de omzet van de installatiebranche. De circa 4.500 aangesloten installatiebedrijven bieden aan 120.000 personen werkgelegenheid. Hun omzet bedraagt circa 12 miljard euro. Installatiebedrijven zijn actief in de woningbouw, utiliteitsbouw, de industrie en de infrastructuur, met ontwerp, installatie en beheer.
Naast installateurs zijn bij UNETO-VNI 1.300 bedrijven aangesloten die tot de technische detailhandel behoren: winkelbedrijven die witgoed, bruingoed, verlichting, computers, hifi- en telecommunicatieapparatuur verkopen en repareren. Zij zijn goed voor een omzet van circa 2,7 miljard euro.

UNETO - VNI

plaats:
Zoetermeer
website:
http://www.uneto-vni.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234