Juridisch Loket omarmt mogelijkheden verbreding en versterking eerstel

Afgelopen dinsdag verscheen de kabinetsreactie op het rapport over de herijking van de rechtsbijstand van de commissie Wolfsen. Het Juridisch Loket ziet voornamelijk positieve aanknopingspunten maar stelt vraagtekens bij de positionering van het Juridisch Loket en de tijd waarbinnen de voorstellen gerealiseerd moeten worden.

In het toekomstige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is een centrale en prominente rol voor het Juridisch Loket weggelegd, zo blijkt uit de kabinetsreactie. Het Juridisch Loket kan dan nog beter op de vraag van de burger inspelen en juicht dit standpunt dan ook toe. Daarnaast ziet het Juridisch Loket ook mogelijkheden voor verbetering van laagdrempelige rechtsbijstand in een verdergaande samenwerking met andere partijen, maar betwijfelt of het mogelijk is om de verbeteringen in het voorgestelde tijdsbestek te realiseren.

Het Juridisch Loket vindt het van groot belang dat de onafhankelijkheid van de eerstelijns juridische dienstverlening ook in de toekomst bewaakt wordt. In de brief van de Minister ziet het Juridisch Loket echter onvoldoende waarborgen.

Over het Juridisch Loket
Het Juridisch Loket helpt bij juridische vragen en richt zich daarbij op burgers met lagere inkomens en weinig vermogen. De 250 juristen geven gratis informatie en advies. Onze klanten kunnen het Juridisch Loket bellen (0900-8020 Euro0,25 p/m) of www.juridischloket.nl raadplegen.

Geplaatst in:

Het Juridisch Loket

plaats:
Utrecht
website:
http://www.juridischloket.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234