Koraal Groep organiseert congres over disruptive innovation

Op 8 juni organiseert Koraal Groep een congres waar disruptive innovation, Big Data en blockchain op de agenda staan. Koraal Groep neemt dit initiatief omdat wij ons realiseren dat deze nieuwe technologische ontwikkelingen ook hun invloed hebben of zullen hebben op de zorg én op zorgorganisaties. Wij hebben bestuurders van (grote) zorgorganisaties uitgenodigd om 8 juni samen met ons de 'reis' te maken langs de genoemde onderwerpen, met als belangrijkste aandachtspunten: wat betekenen deze ontwikkelingen voor de zorg in het algemeen en voor zorgorganisaties in het bijzonder.

Ambitie
Het is onze ambitie aan het einde van de dag tot een aantal gezamenlijke initiatieven te komen, die we met de aanwezige kennis en ervaring snel en effectief kunnen realiseren. Koraal Groep organiseert de bijeenkomst samen met OneUp en PwC. OneUp en PwC creëren samen met traditionele organisaties software startups met technologie als focus. Daarbij staan datascience en blockchain technologie centraal.

Disruptive innovation
Disruptive innovation is het fenomeen dat een nieuwe technologische ontwikkeling een bedreiging vormt voor een bestaande bedrijfstak. Een mooi voorbeeld is de opkomst van digitale fotocamera's, dit maakte fotorolletjes zo goed als overbodig. Havardprofessor Clayton Christensen is één van de grondleggers van
de theorie over disruptive innovation. In het Nederlands vrij vertaald als ontwrichtende innovaties. Hij schrijft er zelf het volgende over:

Dit is het moment dat vrijwel ieder facet van de wereldeconomie door technologie wordt ontwricht. Maar ook grote, nu nog succesvolle (internationale) organisaties en overheden zijn niet snel en flexibel genoeg om in te spelen op deze technologische innovaties. Innovaties worden niet als zodanig herkend, en als dit wel zo is, kijkt men (nog) niet realistisch naar de betekenis ervan voor strategische vraagstukken of hoe ze hun markten zullen gaan opschudden. En als men het wel ziet, wordt soms de fout gemaakt te denken dat men kan veranderen binnen de bekende organisatorische en technologische grenzen.

Wat hij beschrijft, is er de belangrijkste oorzaak van dat veel succesvolle bedrijven van nu aan het einde van hun levenscyclus zijn gekomen. Vaak zonder het zelf te weten. Koraal Groep zet dit onderwerp nu op de agenda en stelt zich daarbij vragen als: Wat zou deze observatie voor onze sector en organisaties betekenen? Hoe blijven wij voldoen aan de behoefte van cliënt en leerling aan goede zorg en onderwijs? Hoe verrassen wij onze stakeholders met een betekenisvolle rol in de veranderende samenleving? Op 8 juni staan al deze vragen én hun antwoorden centraal.

Big Data en blockchain
Naast disruptive innovation wordt er op 8 juni ook ingegaan op Big Data en blockchain. Big Data, de naam zegt het al, heeft alles te maken met de digitalisering van de samenleving. De belangrijkste drivers daarin zijn de social media en het gebruik van mobiele apparaten. Hierdoor wordt een schat aan data (foto's, film ,tekst etc.) gegeneerd, die veel informatie bevatten.

Een blockchain is een decentraal grootboek waar informatie gedeeld en opgeslagen wordt. De bekendste implementatie van blockchain technologie is de digitale munteenheid Bitcoin.

Toekomst voorspellen?
Zorgorganisaties kunnen -door gebruik te maken van Big Data en blockchain- hun producten en dienstverlening nog beter laten aansluiten bij vragen uit de samenleving. Dat kan zelfs proactief. Met andere woorden: inspelen op vragen die mogelijk gaan komen. Het op een juiste manier inzetten van deze nieuwe technologieën maakt het namelijk mogelijk de toekomst te voorspellen. Ook dit onderwerp wordt op 8 juni verder verkend.

Meer informatie over dit bericht via Mehlika Schopen, manager communicatie Koraal Groep. telefoon 06 22 94 01 61.

Koraalgroep

plaats:
Sittard
website:
http://www.koraalgroep.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234