Debat 'Impact van China's nieuwe anti-terreur wet op minderheden'

Op dinsdagmiddag 7 juni gaan verschillende experts, academici en beleidsmakers en NGO's in gesprek over de impact van China's nieuwe anti-terreur wet op de mensenrechten en minderheden in het land. Het debat wordt georganiseerd door International Campaign for Tibet en vindt plaats in het Clingendael Instituut in Den Haag.

Het doel van de rondtafeldiscussie is om de toepassing en effecten van de op 1 januari 2016 ingevoerde anti-terreur wet te verkennen en inzicht te krijgen in de politieke context. Onder het voorwendsel van de strijd tegen 'religieus extremisme' vormt de wet een bedreiging voor de mensenrechten en minderheden, in het bijzonder die van Tibetanen en Oeigoeren.

Tsering Jampa, Executive Director International Campaign for Tibet: 'China's nieuwe wet is een grote bedreiging voor de mensenrechten in China en Tibet, waarbij in het bijzonder Tibetanen nog meer gevaar lopen om te worden vervolgd voor hun vreedzame uiting van religie, cultuur of identiteit. We zijn uiterst bezorgd over de nieuwe anti-terreur wet, die specifiek is gericht op Tibetanen en Oeigoeren. Wij dringen er bij de Chinese regering om deze wet in te trekken.'

In de ronde tafel discussie zal worden ingegaan over de huidige toepassing van de Chinese anti-terreur wetgeving en de gevolgen hiervan op de mensenrechtensituatie, het maatschappelijk middenveld en de minderheden in het land. Ook zal worden gekeken naar politieke oplossingen om mensenrechtenschendingen, die worden gepleegd in naam van terrorismebestrijding, te voorkomen.

Deelnemers aan de ronde tafel discussie zijn onder andere: Jayadeva Ranade, voorzitter van het Indian Centre for China Analysis and Strategy, Sharon Hom, Executive Director Human Rights in China, Kelsang Gyaltsen, Speciale Vertegenwoordiger van de Dalai Lama in Europa, Urusula Gauthier, oud-correspondent in Beijing, Joelle Hivonnet, China afdeling van de European External Action Service en Garrie van Pinxteren, Sinoloog en Senior Visiting Fellow bij het Clingendael Instituut.

Noot voor de redactie:
Voor informatie over het programma, het bijwonen van de ronde tafel discussie en interviews van sprekers kunt u contact opnemen met:
Shiba Degenhart, Campaign Manager Int. Campaign for Tibet: shiba.degenhart@savetibet.nl / tel: 06-41012687
Wie: International Campaign for Tibet- Europe
Wat: Ronde tafel discussie 'Impact van China's nieuwe anti-terreur wet op minderheden'
Waar: Clingendael Instituut, Clingendael 7, 2595 VH Den Haag
Wanneer: 7 juni, 14.00 -17.30

Programme:
Welcome and introduction by Tsering Jampa, Executive Director, International Campaign for Tibet Europe
Welcome by Ko Colijn, Director of the Clingendael Institute

SESSION 1 (14:00-15:30)
The use and impacts of the counter-terror law on human rights, civil society and minorities: Assessment of the situation in China (Moderator: Prof. Marie Holzman, President Solidarité Chine)

- Key legislative developments in China and impacts on Human Rights, Sharon Hom, Executive Director of Human Rights in China
- The impacts of the counter-terror law on Tibetans, Kelsang Gyaltsen, Special Representative of H. H. the Dalai Lama to Europe
- The new security architecture in Tibet, Kate Saunders, Communications and Research Director, International Campaign for Tibet;
- The impacts of the anti-terror law on Uyghurs, Dolkun Isa, Director of the Executive Committee of the World Uyghur Congress
- Chinese double-standards on counter terrorism, Ursula Gauthier, Former Correspondent of Nouvel Obs in Beijing

Q&A

SESSION 2 (16:00 - 17:30)
What are the political solutions to make sure that human rights are not violated in the name of counter-terrorism activities: Regional and International perspectives (Moderator: Christa Meindersma, Former ICT Board member)

- Chinese counter-terror law and its impacts on regional security: the point of view of India, Jayadeva Ranade, President of the Centre for China Analysis and Strategy
- Security, civil society, foreign influence: What has changed in China under Xi Jinping's leadership?, Garrie van Pinxteren, Sinologist and Senior Researcher at the Clingendael Institute and Leiden Academic Center
- The position and action taken by the EU on the new counter-terrorism law, Joëlle Hivonnet, China/Hong Kong/Taiwan/Macao/Mongolia Division of the European External Action Service (EEAS)
- US Government's position on the counter-terror law, Jessica Carl, Political Officer at the US Permanent Mission to the United Nations in Geneva
- De-coding the Grid: China's hyper-securitization of the internet of everything, Greg Walton, Cyber security expert

Q&A

Closing remarks by the International Campaign for Tibet, Vincent Metten, EU Policy Director

17 :30 - Reception

International Campaign for Tibet

plaats:
Den Haag-
website:
http://www.savetibet.org/nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234