Excellente Wetenschap Onderzocht

In het rapport 'Excellent geld - De rol van excellentiesubsidies bij vier toponderzoeksgroepen in Nederland' onderzoekt het Rathenau Instituut wat het effect is van excellentiebeleid op de praktijk van het onderzoek. Wat is het gevolg van de sterke competitie om meer excellentiegelden?
Die zijn de afgelopen 25 jaar toegenomen in hoeveelheid en budget.

Vier toponderzoeksgroepen zijn maandenlang geïnterviewd. We maken kennis met een groepsleider die meerdere grote beurzen en prijzen wint. En met een jonge onderzoeker die ondervindt wat de harde competitie met collega-onderzoekers inhoudt. Onderzoeksgroepen richten zich als collectief op excellentiegelden, ook al zijn die vaak persoonsgebonden.

Rathenau directeur Melanie Peters legt uit waarom het instituut dit agendeert: "Binnen het thema Verantwoorde Wetenschap analyseren wij beleidsmaatregelen en maken wij inzichtelijk wat het effect is op de praktijk, ook op de langere termijn." Die conclusies dienen weer als voeding voor het wetenschapsbeleid. Het onderzoek is overigens uitgevoerd met collega's van het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS) van de Universiteit Leiden.

Dit is het eerste rapport in een serie over 'Excellente Wetenschap'. Eind dit jaar volgt het eindrapport. Op 1, 2 en 3 juni organiseert het Rathenau Instituut een aantal besloten workshops waarbij de dialoog met wetenschappers en beleidsmakers centraal staat. Medio oktober volgt een bijeenkomst voor jonge onderzoekers die van gedachten wisselen over verschillende perspectieven op wetenschap en excellentie.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie over het onderzoek 'Excellent Geld' kunt u contact opnemen met
de afdeling Communicatie: tel. 070 - 342 15 42.
of mail naar communicatie@rathenau.nl

Publicatie 'Excellent Geld'
Laurens Hessels, Wout Scholten, Thomas Franssen, Sarah de Rijcke: Excellent geld - De rol van
excellentiesubsidies bij vier toponderzoeksgroepen in Nederland. Den Haag, Rathenau Instituut 2016
https://www.rathenau.nl/nl/nieuws/excellent-geld-de-rol-van-excellentiesubsidies-bij-vier-toponderzoeksgroepen-nederland

Rathenau Instituut

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rathenau.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234