Internationale samenwerking moet leiden tot meer veiligheid

Internationale samenwerking moet leiden tot innovatieve oplossingen Europese veiligheidsvraagstukken

Criminelen en terroristen worden steeds inventiever, maken vaker gebruik van internet en zijn niet aan regels en landgrenzen gebonden. Hierdoor is het bestrijden van terrorisme, cybercrime, fraude en grensbewaking een internationaal issue geworden waarbij internationale samenwerking, het delen van kennis, onderzoek en het creëren van innovatieve opsporings- en veiligheidstechnologieën een vereiste is. Om deze internationale aanpak te stimuleren, vindt op 1 & 2 juni het Security Research & Innovation Event plaats in Den Haag. Het event werd namens de minister van Veiligheid en Justitie geopend door Arie IJzerman (directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding) en de Haagse wethouder Van Engelshoven en trok zo'n 600 vertegenwoordigers van internationale bedrijven, overheden en kennisinstellingen naar de stad.

Het event, georganiseerd door het nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD), de Europese Commissie en European Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS), bestaat uit een conferentie, diverse workshops, een matchmakingprogramma en een 'Innovation Room', waar 30 innovatieve veiligheidsoplossingen worden gedemonstreerd.

Wethouder van Engelshoven: "Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe veiligheid. Samenwerking, zowel nationaal als internationaal is daarbij van groot belang. Deze conferentie blijft niet steken in mooie woorden maar er wordt concreet gewerkt aan oplossingen. De Innovation Room biedt overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen de mogelijkheid te laten zien wat ze in huis hebben en kennis met elkaar te delen. Een voorwaarde om veiligheid ook in de toekomst zeker te stellen."

"Het creëren van innovatieve veiligheidsoplossingen die ook in de praktijk ingezet kunnen worden, is alleen mogelijk als helder is wat de behoeftes zijn van de eindgebruikers, zoals de politie", aldus Joris den Bruinen, adjunct directeur HSD. "Dit was dan ook uitgangspunt van het event. ENLETS heeft in aanloop naar het event de veiligheidsuitdagingen, wensen en behoeftes van deze eindgebruikers in kaart gebracht, zodat tijdens het event over concrete uitdagingen en oplossingen gesproken kon worden". Het Security Research & Innovation Event sluit daarnaast aan op het Europese Horizon2020 programma dat subsidies beschikbaar stelt voor onder andere onderzoek en innovatieve projecten op gebied van 'secure societies', waarbij internationale samenwerking centraal staat. "Dit biedt economische kansen voor Nederland en levert nieuwe banen op."

Kijk voor meer informatie op: www.srie2016.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Chantal de Niet - Communicatiemanager The Hague Security Delta
tel: 06 20 44 18 30
@: chantal.deniet@thehaguesecuritydelta.com

Meer achtergrondinformatie en beeldmateriaal is beschikbaar op de SRIE2016 pressroom: www.srie2016.com/pressroom

Bijgaande foto's zijn vrij van rechten te gebruiken o.v.v. fotograaf Frank de Roo.

Over HSD:
The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheidscluster van Europa. In dit Nederlandse cluster - met belangrijke regionale kernen in Den Haag, Twente en Brabant - werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld. Het kloppend hart is de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.

Over Arie IJzerman
Arie IJzerman is werkzaam bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie als directeur Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding tevens plv. DG Rechtspleging en Rechtshandhaving. Daarnaast is hij voorzitter van het COSI - het EU-comité voor de interne veiligheid.

The Hague Security Delta

plaats:
Den Haag
website:
http://www.thehaguesecuritydelta.com

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234