Ombudsman: transparante wetenschappelijke onderbouwing van mestbeleid

De Nationale ombudsman roept het Ministerie van Economische Zaken op om actief en doorlopend aandacht te blijven besteden aan de kritische inbreng van wetenschappers en melkveehouders over het mestbeleid. Hij onderzocht een klacht van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) over de modelberekeningen die het mestbeleid onderbouwen. De ombudsman concludeert dat het ministerie de opdrachten voor wetenschappelijk onderzoek behoorlijk heeft verstrekt.

De leden van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu hebben geen vertrouwen in de onderbouwing van het huidige mestbeleid dat het ondergronds injecteren van mest verplicht om de uitstoot van ammoniak terug te dringen. Uit de gebruikte modelberekeningen blijkt volgens het ministerie dat het beleid werkt. De VBBM stelt dat feitelijke luchtmetingen laten zien dat de ammoniakuitstoot niet afneemt. Kritische wetenschappelijke inzichten worden volgens de VBBM niet betrokken bij het huidige mestbeleid. De ombudsman concludeert in zijn rapport dat de wetenschappelijke onderbouwing onderwerp is van publiek debat. Ook kritische wetenschappers hebben daarmee een publiek podium voor hun inzichten en publicaties. Hij vindt het proces daarmee voldoende transparant.

Het volledige rapport 2016/052 kunt u raadplegen op www.nationaleombudsman.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erna van Eerden, (070) 356 36 37 of Yara Backx, (070) 356 35 22.
Kijk voor meer nieuws, rapporten en achtergrondinformatie op www.nationaleombudsman.nl en volg de Nationale ombudsman op Twitter: www.twitter.com/nat_ombudsman.

De Nationale ombudsman

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234