Buma Cultuur pleit voor cultuur & creativiteitsprofiel

'Muziekonderwijs moet af van blokfluit-imago'
Buma Cultuur pleit voor cultuur & creativiteitsprofiel op middelbare scholen

Een extra 'cultuur & creativiteitsprofiel' voor de MBO/HAVO/VWO opleidingen met daarin nadrukkelijk aandacht voor muziekonderwijs: daarvoor pleit Stichting Buma Cultuur, die zich inzet voor de ontwikkeling van de Nederlandse muziek. "De eindexamenpakketten op de middelbare scholen sluiten al jaren niet meer aan bij wat er in de maatschappij gebeurt", constateert Buma Cultuur directeur Frank Helmink. Hij vindt zich in zijn mening gesterkt door een recent onderzoek van TNS/Nipo waarin een meerderheid van de ouders en leraren aangeeft muzikale educatie op middelbare scholen 'belangrijk' tot 'zeer belangrijk' te vinden.

TNS/NIPO ondervroeg in opdracht van Buma Cultuur meer dan 500 ouders en 250 docenten in het voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de ouders muziekonderwijs 'belangrijk' tot 'zeer belangrijk' vindt. Ook de leraren in het middelbaar onderwijs zien in grote meerderheid het belang van muziekonderwijs. Daarnaast vinden nagenoeg alle leraren dat muzikale educatie in grote mate bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en de stimulering van creatieve activiteiten van scholieren. Wanneer het gaat over het faciliteren zien de docenten vooral een actieve rol weggelegd voor het Ministerie van OCW (78%) en in iets mindere mate de scholen zelf (52%).

Helmink: "Het voortgezet onderwijs loopt al decennia achter de veranderingen aan in de maatschappij. Het wordt steeds onduidelijker waarom leerlingen nu eigenlijk op school zitten en vooral: waarom ze leren wat ze leren. Moet bijvoorbeeld biologie belangrijker zijn dan muziekonderwijs of andere creatief-culturele vakken? Wij pleiten voor een brede discussie om deze vakken op middelbare scholen de plek te geven die ze verdienen. Onze inzet is de ontwikkeling van een nieuw cultuur & creativiteitsprofiel waarin leerlingen ook examen kunnen doen. Voor Buma Cultuur betekent dat, dat middelbare scholen hun leerlingen serieus moeten voorbereiden op een muziek-gerelateerde vervolgopleiding met kans op een toekomst in de muziekindustrie. Onze Buma Music Academy, een gratis online lesmodule waar zo'n 450 scholen nu al actief gebruik van maken, zien wij als een eerste stap die vooral aangeeft dat de behoefte aan muziekonderwijs leeft. Bovendien: de creatieve sector groeit ieder jaar in Europa en muziek speelt daarin een prominente rol. Voor ons land zie ik juist in die sector grote kansen op internationaal succes."

Helmink noemt als voorbeeld de successen in Zweden waar de muziekindustrie al decennia internationaal een toonaangevende rol speelt, dankzij hoogwaardig muziekonderwijs op de middelbare scholen en specialistische vervolgopleidingen. Helmink: "Mede dankzij deze inspanningen werken in Zweden nu duizenden mensen in de muziekbusiness, die alleen al in het eerste halfjaar van 2015 goed was voor een omzet van bijna 55 miljoen euro. Het muziekonderwijs in ons land moet af van z'n blokfluit-imago. We moeten ons realiseren dat goed en breed muziekonderwijs niet alleen de geest verrijkt maar óók kan voorbereiden op een maatschappelijke carrière."

Geplaatst in:

Voor meer kunt u contact opnemen met:
Corien Niezing
Corien@newinfluence.nl
T: 06 5341 5346

Over Buma Stemra en Buma Cultuur
Buma Stemra is de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs in Nederland en vertegenwoordigt de belangen van haar leden wereldwijd. Naast het innen en uitkeren van rechtengelden voor muziekauteurs stimuleert en ondersteunt Buma/Stemra de ontwikkeling van nieuw talent.
Buma Cultuur is opgericht door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma Stemra en ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek. Belangrijke initiatieven van Buma Cultuur zijn: Noorderslag, Amsterdam Dance Event, Buma Rocks en sinds 2012 de Buma Music Academy. Met Buma Music Academy brengt Buma Cultuur de muziekles weer terug op de middelbare school in een boeiende en eigentijdse vorm.

Buma Music Academy
Buma Music Academy is een initiatief van Buma Cultuur en heeft als doel het muziekonderwijs in Nederland te ondersteunen. Vandaag vindt finale van de Buma Music Academy plaats in de HMH in Amsterdam. Twaalf schoolacts strijden voor de prijs 'BMA schoolact 2015-2016', dit jaar bestaat de jury onder andere uit Ivo Severijns (directeur Herman Brood Academie), Dennis van Leeuwen (ex-Kane, gitarist/producer/manager), Veronica van Hoogdalem en Maan (winnares The Voice of Holland)

Onderzoek creatieve industrie
Meer informatie over het jaarlijkse onderzoek naar de omzet in de creatieve industrie:
Wereldwijd: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-cultural-times-2015/$FILE/ey-cultural-times-2015.pdf
Europees: http://www.creatingeurope.eu/

Buma Cultuur

plaats:
Hilversum

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234