Eerste afgestudeerde Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseurs

Stichting RSBA en Falke Verbaan Ontwikkeling reikten op 30 mei jl. de diploma's uit aan de eerste geslaagden van de leergang Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur (RSBA). Vijf deelnemers hebben het diploma gehaald en mogen zich nu Register Sociaal Bedrijfskundig Adviseur noemen.

Sinds 2015 leidt Falke Verbaan Ontwikkeling (FVO) in samenwerking met Stichting RSBA adviseurs, casemanagers, arbeidsdeskundigen en andere professionals op tot Sociaal Bedrijfskundig Adviseur. De rol van de RSBA overstijgt die van andere professionals die zich richten op diverse deelgebieden van inzetbaarheid en arbeidsongeschiktheid.
Om in het register ingeschreven te blijven staan en de titel te mogen voeren, dienen de RSBA's in de toekomst trainingen te blijven volgen.

Afgestudeerd, en dan?
De Sociaal Bedrijfskundig Adviseur is de drijvende kracht achter adviezen die kunnen leiden tot organisatieveranderingen. Na afloop van de opleiding is men in staat elk inzetbaarheidsvraagstuk vanuit een helicopterview te benaderen, met aandacht voor gedrag en keuzeprocessen, wet- en regelgeving, bedrijfskundige afwegingen en de belangen van werkgever en werknemer.

Tjalda van den Esschert, zelfstandig arbeidsdeskundige en een van de vijf geslaagden, is blij met haar nieuwe titel. "Door de leergang heb ik verbinding weten te leggen met alle facetten, waar een organisatieadviseur mee te maken krijgt. De term 'helicopterview' is hierbij zeker op zijn plaats. Tijdens mijn deelname aan de leergang is mijn rol al verschoven van het adviseren op niveau van medewerker en leidinggevende naar organisatieniveau."

Alice Lathouwers, HR-adviseur bij het Sint Antoinius Ziekenhuis beaamt dit. Ook zij heeft haar diploma ontvangen. "Het was pittig, maar heel leerzaam. We zijn nu experts op het gebied van inzetbaarheid en zijn in staat om het zo goed mogelijk over te brengen in de organisatie".

Groepsgevoel
De groep heeft een sterke band opgebouwd met elkaar. Ineke Klingenberg, P&O adviseur bij Lentis, vertelt over het positieve effect van de groepsbinding. "Juist door de verschillende achtergronden van de deelnemers leer je veel van elkaar. Als adviseur ben je een eenling binnen de organisatie waar je werkt, de steun van je medestudenten is belangrijk".

Eva Tap is arbocoördinator bij Gemeente Nieuwegein. Ook zij heeft veel profijt gehad van de groep. Daarnaast geeft ze aan: "Kandidaten moeten beseffen dat het een intensieve opleiding is. Het is van belang dat je beschikt over doorzettingsvermogen om het tot een goed einde te brengen".


Brede aanpak
Docent Theo Stokking helpt als consultant/arbeidsdeskundige al vele jaren grote en kleine bedrijven schadelast door verzuim te voorkomen danwel te beperken. "Ik werk vanuit de overtuiging dat het effectief terugdringen van de schadelast vraagt om een samenhangende bedrijfskundige benadering van sociaal-medische, juridische en financiële aspecten. Binnen die drie krachtvelden speelt de problematiek rond verzuim en re-integratie zich gelijktijdig en onlosmakelijk af. Wil je verzuim als bedrijf effectief te lijf gaan en daarmee de schadelast beperken, dan moet je kiezen voor een brede, overkoepelende aanpak, waarbij zo nodig ook organisatorische aanpassingen worden gedaan."

Over de leergang
De leergang bestaat uit 7 modules over onder meer gedragsbeïnvloeding, re-integratie, wet- en regelgeving, preventie, riskmanagement en adviesvaardigheden. De modules zijn verdeeld over 18 dagen in een periode van een jaar. De docenten zijn experts op hun vakgebied en veelgevraagd spreker en/of trainer.
De eerstvolgende leergang RSBA gaat op 6 september van start.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Falke Verbaan Ontwikkeling, http://www.fvo.nl/rsba

Meer informatie:
FVO: telefoon 035-6997100 - www.fvo.nl
Contactpersoon: Simone Lexmond
Dit nieuwsbericht is ook te vinden op: http://www.falkeverbaan.nl

Falke Verbaan Ontwikkeling

plaats:
Naarden Vesting

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234