Korte metten met onnodige registraties

Utrecht 30 mei - Het lijkt wel of er steeds meer formulieren en checklists verschijnen in de zorg.
Zorgmedewerkers zijn er veel tijd mee kwijt. Kostbare tijd, die ze veel liever aan hun cliënten zouden besteden. Toch kunnen professionals ook zelf kritisch kijken naar wat wel en wat niet te registreren. Niet alle registraties volgen uit de wet. Vilans helpt met het inzichtelijk maken van de registraties die vanuit de wet verplicht zijn.

Op dinsdag 31 mei overhandigt Vilans het overzicht met wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg aan Edith Snoey, voorzitter van het programma 'Aanpak verspilling in de zorg'. Dit overzicht moet helderheid bieden en een discussie op gang brengen over nut en noodzaak van bepaalde registraties, onnodige laten verdwijnen en andere registraties beter organiseren en naleven. Vanwege een aantal belangrijke aanvullingen vanuit het veld is het overzicht afgelopen maanden herzien. Vilans hoopt op deze manier zorgorganisaties te helpen met korte metten te maken met onnodige registraties in de langdurige intramurale ouderenzorg.

Sabina Mak, adviseur bij Vilans: 'Uit ons onderzoek onder zorgteams blijkt dat soms 7 van de 25 registraties direct in de prullenbak kunnen. Als verzorgende heb je meer invloed op de papierwinkel dan je denkt. Hoe zorg je ervoor dat je als verzorgende minder hoeft te registreren?'

Overzicht
Het overzicht laat zien welke registraties voor zorgmedewerkers werkzaam in de langdurige intramurale ouderenzorg volgens de wet verplicht zijn en welke niet. Er zijn ook registraties die niet in de wet staan, maar toch worden geëist door de zorgaanbieder, het zorgkantoor of de IGZ. Het overzicht is ingedeeld in acht herkenbare thema's: het dossier, het zorgplan, gedwongen opname en behandeling, medicatie, kwaliteit en veiligheid, voedselveiligheid en hygiëne, indicatie, administratie en de zorgovereenkomst bij PGB en de informatiebeveiliging. Vanwege een aantal belangrijke aanvullingen vanuit het veld, is het overzicht afgelopen maanden herzien.
Vilans wil dit overzicht levend houden en steeds aanvullen met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. En nodigt dan ook partijen van harte uit om het overzicht te lezen en verder te verspreiden, zodat zoveel mogelijk zorgteams en zorgaanbieders aan de slag gaan met het opruimen van onnodige registraties.

Aanpak verspilling in de zorg
Eerder ontwikkelde Vilans de gratis toolkit 'Minder papier, meer tijd voor zorg'. Deze toolkit bevat naast het overzicht, een hulpmiddel om teams in de ouderenzorg te helpen met het afschaffen van onnodige registraties. Staatssecretaris Van Rijn overhandigde begin dit jaar de eerste toolkit aan zorgorganisatie Van Neynsel. De vernieuwde versie van het overzicht en de toolkit, zijn opgesteld in het kader van het programma 'Aanpak verspilling in de zorg' een initiatief van VWS. Op basis van ruim 22.500 meldingen van patiënten en zorgprofessionals worden acties ontwikkeld om verspilling in de zorg tegen te gaan.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u terecht bij Isha Govaarts, persvoorlichter Vilans, via i.govaarts@vilans.nl of via 06 - 22 81 06 53. De bijgaande foto is rechtenvrij te gebruiken.

Over Vilans
Vilans is hét kenniscentrum voor de langdurende zorg. Met publiek geld ontwikkelen, verspreiden en implementeren we kennis voor het hele werkveld. Daarnaast voeren we betaalde opdrachten uit voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en andere organisaties. We hebben dus te maken met verschillende financieringsvormen en uiteenlopende belangen. Maar ons vertrekpunt is steeds hetzelfde: zorgprofessionals versterken zodat zij goede, efficiënte en betaalbare zorg kunnen geven aan ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte. We doen dat samen met professionals, bestuurders, beleidsmakers, managers en cliëntenorganisaties.

Stichting Vilans

plaats:
Utrecht
website:
http://www.vilans.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234