Transitie naar nieuwe agrofood: van samen denken naar samen doen

Persuitnodiging

De Derde Rafael Dialoog
Woensdag 8 juni
15.00 - 20.00 uur
CHV Noordkade Veghel

De overgang naar een duurzame agro & food gaat een bepalende fase in. Van denken naar doen. En wel samen, met zowel usual suspects als nieuwdenkers van binnen en buiten de keten.

Vanuit dat perspectief heeft een groep van negen jonge (agrarische) ondernemers, ontwerpers en onderzoekers vorige maand in opdracht van FoodUp! Brabant haar toekomstvisie gepresenteerd aan de Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische Ontwikkeling). Belangrijkste aanbeveling is de noodzakelijke verandering van de agrofood uit te werken langs twee lijnen:

- Brabant Quality: intensief en grootschalig, maar wel duurzaam en uiteindelijk circulair;
- Brabant's Goed: kleinschalig en onderscheidend, met toegevoegde waarde voor de omgeving en ingepast in woon- en natuurgebieden.

Meer dan 80 koplopers, experts en innovators
Aangemoedigd door de positieve respons heeft de Club van Negen nu ruim 100 provinciale en landelijke koplopers, experts, sleutelfiguren en innovators binnen en buiten de agrofoodsector uitgenodigd deze twee lijnen verder uit te werken en enkele geconstateerde knelpunten te verlichten. Al meer dan 80 van hen heeft aangegeven de zogenoemde Derde Rafael Dialoog te zullen bijwonen. Dat stemt ons hoopvol.

De bijeenkomst staat nadrukkelijk in het teken van samen doen. Het doel is dat de aanwezigen op 8 juni pijnpunten proberen te tackelen en elkaar de toezegging doen oplossingen ook daadwerkelijk gezamenlijk te realiseren. Iedereen gaat met een to do-lijstje naar huis.

Het programma voor 8 juni ziet er als volgt uit:
15.00-15.30 Ontvangst met koffie en thee
15.30-16.00 Opening door Club van Negen
16.00-17.15 Werksessies
17.15-18.15 Terugkoppeling werksessies
18.15-18.30 Afsluiting door gedeputeerde Anne-Marie Spierings
18.30-20.00 Diner

Met vriendelijke groeten,
De Club van Negen

Joris Lohman, Mirjam van de Kamp, Samuel Levie, Rolf Beex, Lins Keijzers, Suzanne Verhoeven, Inge Vleemingh, Daphne Lubbers, Sietske Klooster

Als vertegenwoordiger van de media nodigen we ook jou uit om de Derde Rafael Dialoog bij te wonen. Je bent de hele middag welkom. Alleen de werksessies (16.00-17.15 uur) zijn besloten, de terugkoppeling van de resultaten is daarentegen weer openbaar. Je kunt je aanmelden bij Anne Reijnders (coördinator communicatie -anne@foodcabinet.org, 06 - 10601805) en Wim Coenraadts (communicatie FoodUp! Brabant -wim@foodupbrabant.nl, 06 - 51245734).

FoodUp! Brabant

plaats:
Den Bosch

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234