OR-werk is meestal gunstig voor carrière

87% van OR-leden ervaart sowieso persoonlijke ontwikkeling

Als OR-lid lever je een belangrijke bijdrage aan de organisatie. Maar wat levert het OR-werk je eigenlijk zelf op?
87% van alle OR-leden ervaart sowieso dat er binnen het OR-werk voldoende ruimte is om je persoonlijk te ontwikkelen.
Daarnaast stelt 38% van de OR-leden dat hun OR-lidmaatschap voordelig is voor hun carrière, terwijl 24% juist denkt dat het eerder nadelig is. De overige 38% vindt dat het OR-lidmaatschap geen invloed heeft op de carrière.
Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, het grootste onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland.

Als het gaat om inhoudelijke en beleidsmatige (kennis)ontwikkeling geven de meeste OR-leden (63%) aan dat zij zich hebben kunnen ontwikkelen op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Andere gebieden waarop een meerderheid van de respondenten aangeeft zich te hebben ontwikkeld, zijn: arbeidsvoorwaarden (59%), organisatiestructuur (57%), organisatiecultuur (56%) en personeels-/HR-beleid (eveneens 56%).

Als het gaat om de ontwikkeling en aanscherping van vaardigheden blijkt dat de meeste OR-leden aangeven dat zij zich door het OR-werk persoonlijk hebben ontwikkeld in het omgaan met bestuurders (80%).

Andere vaardigheden waarvan de meerderheid van de OR-leden aangeeft dat zij zich daarop hebben ontwikkeld, zijn: communiceren (71%), vergaderen (65%), omgang met de achterban (61%), mensenkennis (58%), notuleren (56%), samenwerken (53%), onderhandelen (52%) en het voeren van (moeilijke) gesprekken (51%).
Ondanks het feit dat zeer veel OR-leden aangeven dat zij zich dankzij het OR-werk qua kennis en/of vaardigheden persoonlijk (verder) hebben kunnen ontwikkelen, vormt de persoonlijke ontwikkeling niet de belangrijkste motivatie om in de OR te gaan.

De drie belangrijkste redenen om in de OR te gaan, zijn dat men een bijdrage wil leveren aan de organisatie (68%), dat men invloed wil kunnen uitoefenen op besluiten in de organisatie (48%) en dat men zijn collega's wil vertegenwoordigen (41%).

Dit zijn een aantal conclusies uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een zeer uitgebreid onderzoek naar de stand van medezeggenschap in Nederland waaraan ruim 400 ondernemingsraden hebben deelgenomen.

In bijlage treft u uitgebreide onderzoekgegevens aan over het thema 'OR-werk, loopbaan en ontwikkeling' uit de SBI Formaat MonitOR.

Meer informatie over dit onderzoek?
SBI Formaat
0343 - 47 33 33
Inhoudelijke vragen:
dr John Snel 06 - 525 99 070 of john.snel@sbiformaat.nl
Opzet van het onderzoek:
Sido Groenland 06 - 22601842 of sido.groenland@sbiformaat.nl
Marketing/publiciteit:
Luigi Mascini: 06 - 525 99 040 of luigi.mascini@sbiformaat.nl

Alle resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een boek dat wordt gepresenteerd op de 'MZ-nacht' die SBI Formaat op dinsdag 21 juni 2016 organiseert op Landgoed Zonheuvel.
SBI Formaat is het trainings- en adviesbureau voor zinvolle medezeggenschap, duurzame participatie en sterke arbeidsverhoudingen. SBI Formaat is marktleider op het gebied van medezeggenschapstrainingen, doet regelmatig onderzoek naar diverse vraagstukken in bovengenoemde werkgebieden, verzorgt publicaties, congressen, actualiteitencolleges etc.
Meer informatie op www.sbiformaat.nl

SBI Formaat

plaats:
Doorn

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234