Wecycle-gemeenten zamelen 4,6 kilo e-waste per inwoner in

In 2015 werd via de gemeentelijke milieustraten gemiddeld 4,6 kilo per inwoner aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste) afgegeven aan Wecycle. De totale ingezamelde hoeveelheid bij gemeenten was 66 miljoen kilo. Wecycle organiseert de verantwoorde inzameling en recycling van e-waste.

Wecycle geeft partnergemeenten jaarlijks inzicht in de hoeveelheid e-waste ingezameld via de milieustraten. Elke gemeente kan de eigen resultaten vergelijken met andere gemeenten die tot dezelfde stedelijkheidsklasse behoren. Doel van de benchmark is de gemeenten te informeren over de inzameling van e-waste en hen te stimuleren meer in te zamelen.

Bekijk de afbeelding voor de tabel met de top 3 gemeenten hoogste inzameling e-waste per stedelijkheidsklasse (in kilo's per inwoner).

"Wij ontzorgen gemeenten door e-waste veilig in te zamelen en optimaal te recyclen," zegt Jan Vlak, directeur Wecycle. "Ook bieden wij gemeenten informatie op maat. Wecycle brengt daarnaast de circulaire en de sociale economie bij elkaar in de Wecycle Service Centers. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt sorteren en demonteren hier e-waste. Dit geeft hen perspectief op een reguliere baan."

Wecycle werkt samen met 85 procent van de gemeenten in Nederland. Zij leverden in 2015 gemiddeld 4,6 kilo per inwoner in. Dat is net zoveel als het jaar ervoor. Bijna 60 procent van de partnergemeenten heeft in 2015 evenveel of meer e-waste ingezameld dan in 2014.

Wecycle Recycle Certificaat
Elke partnergemeente ontvangt een certificaat waarop de ingezamelde hoeveelheid e-waste, de recyclingpercentages en de vermeden CO2-uitstoot van de eigen gemeente staan vermeld.

Optimale recycling
De aangesloten gemeenten verzekeren zich via Wecycle van optimale recycling van alle e-waste dat inwoners inleveren bij de milieustraten. Wecycle laat grondstoffen maximaal hergebruiken en schadelijke stoffen veilig verwijderen. Ook wordt illegale export voorkomen en CO2-uitstoot vermeden.

In totaal zamelde Wecycle in 2015 110 miljoen kilo in. Daarvan is 66 miljoen kilo afkomstig van de gemeenten, 44 miljoen kilo van winkels.

Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van 1.500 producenten en importeurs. Meer informatie: wecycle.nl.

Voor nadere informatie over Wecycle, kunt u contact opnemen met Ted van Hintum via telefoon (079) 7600 641 of 06 54 25 39 83 of via ted.vanhintum@wecycle.nl.

Wecycle

plaats:
Zoetermeer
website:
http://www.wecycle.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234