25 jaar bedrijfsfysiotherapie in Nederland

De Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie (NVBF) vierde afgelopen vrijdag 27 mei het 25-jarig jubileum. De vereniging is begonnen als een kleine zelfstandige vereniging die werd opgericht door de eerste lichting afgestudeerde bedrijfsfysiotherapeuten van de Saxion Hogeschool in Enschede.

Inmiddels is de NVBF een beroepsinhoudelijke vereniging binnen het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) met 200 actieve leden.
De bedrijfsfysiotherapeut is gespecialiseerd in het voorkomen van fysieke klachten op de werkplek.

Er is sprake van een toenemende vraag naar de expertise doordat veel bedrijven en organisaties het belang inzien van het voeren van een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van het personeel. Preventie speelt daarbij een essentiële rol.
Met name binnen beroepen waar zwaar wordt getild, zijn rugklachten nog steeds de belangrijkste reden van verzuim. De bedrijfsfysiotherapeut heeft kennis van het houdings- en bewegingsapparaat én van richtlijnen van fysieke belasting. Deze combinatie is uniek binnen de bedrijfsgezondheidszorg en heeft de meerwaarde inmiddels bewezen.

Het 25-jarig bestaan van de NVBF was afgelopen vrijdag een reden voor het vieren van het lustrum "Arbeids- en Bedrijfsfysiotherapie, daar zit muziek in".
Tijdens de dag is ingegaan op het ontstaan en voorkomen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat bij muzikanten. Het luisteren naar het verhaal van de muzikant is even belangrijk als de motoriek van de muzikant tijdens het bespelen van het instrument.

Evenals bij andere beroepsgroepen is bewustwording van de risico's essentieel om hen te motiveren tot gezonde werkwijze en levensstijl. De bedrijfsfysiotherapeut hanteert de werkwijze van de participatieve werkwijze om medewerker en leidinggevende te ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak om fysieke klachten te voorkomen.

Voor meer informatie: www.nvbf.nl.
De Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten
Stadsring 159a te Amersfoort
Tel.: 033 - 4672929

KNGF

plaats:
amersfoort
website:
http://www.kngf.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234