"Verplichte optimalisatie technische isolatie"

Energieadvies 'Intensiveringspakket Energieakkoord': "Verplichte optimalisatie technische isolatie"

De overheid moet optimalisatie van technische isolatie in industrie en utiliteit verplicht stellen in het Intensiveringspakket Energieakkoord. Dit adviseert brancheorganisatie VIB 23 mei 2016 in een brief aan EZ-minister Henk Kamp. Onafhankelijk onderzoek becijfert het industriële besparingspotentieel op 31 petajoule, het equivalent van 500.000 huishoudens. In de utiliteit bespaart leidingisolatie 65 tot 70 procent energie ten opzichte van ongeïsoleerde installaties. De VIB wil dit potentieel binnenhalen via energiescans en toezicht op implementatie. De gemiddelde terugverdientijd ligt rond twee jaar. De brancheorganisatie pleit er voor om met subsidies of voorfinanciering energiebesparing nog aantrekkelijker te maken.

De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB te Nieuwegein behartigt de belangen van de isolatiebranche. De ondernemersvereniging bestaat uit leden (isolatiebedrijven) en buitengewone leden (leveranciers en producenten van isolatiematerialen). In overeenstemming met de kernactiviteiten schenkt de VIB veel aandacht aan de maatschappelijke aspecten van goede isolatiesystemen. Belangrijke elementen zijn energiebesparing, reductie van de uitstoot van broeikasgassen, veiligheid en welzijn. Duurzaamheid is een kernwaarde in de beleidsvorming.

Nederland loopt ernstig achter op de bindende energiedoelstellingen van het Energieakkoord. In de Kamerbrief van 17 mei 2016 kondigt EZ-minister Henk Kamp daarom een pakket intensiveringsmaatregelen aan. Nieuwe afspraken met energie-intensieve industrieën moet 9 PJ extra energiebesparing opleveren. De energieprestatie van utiliteitscomplexen moet onder meer verbeteren door een verplicht zichtbaar energielabel.
Europees onderzoek toont aan dat verbetering van industriële isolatie tot 31 PJ kan bijdragen aan de doelen, drie-en-een-half maal de inzet van de overheid. De terugverdientijden bewegen zich rond twee jaar, met uitschieters naar zes maanden en ca. vijf jaar. Dit ligt ruim binnen de in principe verplichte implementatiecriteria.

Voor industriële energiebesparing noemt VIB onderstaande opties:
- Verplichte energiescans opnemen in één-op-één-afspraken met energie-intensieve industrieën (MEE-afspraken) en reguliere audits, uit te voeren door bijvoorbeeld NCTI-deskundigen of TipCheck-engineers.
- Verplichting tot implementatie van maatregelen die blijkens de energiescans binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Voor de technische isolatiemaatregelen dient de CINI-standaard het uitgangspunt te zijn.
- Subsidie op energiebesparingsscans c.q. implementatie van de aanbevelingen. Ook een privaat revolverend fonds waarin de middelen op basis van behaald rendement terugvloeien kan naar het inzicht van de VIB financiële obstakels wegnemen.
- Geïntensiveerde handhaving.

De energieprestatie van utiliteitscomplexen kan volgens de VIB-voorstellen worden verbeterd door:
- Uitbreiding van bestaande en nieuw ontwikkelde lijsten van Erkende Maatregelen met hoogwaardige technische isolatie, die de energie-efficiëntie t.o.v. ongeïsoleerde leidingen en appendages met 65 tot 70 procent verbetert.
- Geïntensiveerde handhaving door ter zake kundige toezichthouders.
- Te zijner tijd opname van de VIB-richtlijn 2017 voor Technische Isolatie in de Utiliteit.

Voor zowel utiliteit als industrie stelt VIB voor de kennis van toezichthouders op een hoger plan te brengen door middel van gerichte trainingen of cursussen, met inzet van relevante kennispartners.

VIB

plaats:
Nieuwegein

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234