Convenant medische technologie vraagt om complete leeroplossing

Ede, 26 mei 2016 - Hicham Shatou, directeur LeQuest en Marchien van Doorn, algemeen directeur Noordhoff Uitgevers ondertekenen tijdens het WIBAZ lustrumcongres een strategisch samenwerkingscontract tussen LeQuest en Noordhoff Health om tot een complete leeroplossing voor het Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis te komen. Door het complementaire aanbod kunnen ziekenhuizen de bekwaamheid van hun medewerkers aantoonbaar maken. Het aanbod biedt tools om het proces veilig in te richten en content die health professionals in staat stelt om competent en veilig met medische apparatuur te werken. Hierbij horen zowel simulaties van apparatuur als ook relevante medische kennis.

Convenant medische technologie
Al sinds 2002 geven instanties als IGZ en NIVEL aan dat het gebruik van medische technologie een toenemend risico vormt. Een van de risicofactoren is hierbij onvoldoende geschoold personeel. Sinds 2011 is daarom het convenant Veilige toepassing van medische technologie opgesteld waarin ook het vastleggen van bevoegdheden en bekwaamheden bij met het gebruik van medische technologie wordt geëist. De invoering ervan blijkt in de praktijk voor veel ziekenhuizen een enorme klus. Naast het vastleggen van risicoanalyses en het inrichten van veilige processen zijn ook scholing, registratie en aantoonbare bekwaamheid een centraal onderdeel van het convenant. Noordhoff Health en LeQuest werken daarom nauw samen met NIVEL in onderzoek naar de trainingsbehoefte van zorgorganisaties.

Aantoonbaar bekwaam
In PulseWeb worden met profielen en taken individuele leerpaden voor de benodigde competenties per medewerker aangeboden en de resultaten in kwaliteitsrapportages vastgelegd. De leerpaden bestaan uit content over specifieke risico's en het daadwerkelijke gebruik van medische technologie in de praktijk. LeQuest voegt hieraan haar trainingen toe, die bestaan uit één op één apparatuursimulaties en praktijkopdrachten. Daarnaast is toetsing een integraal onderdeel van het leerpad. Voor ziekenhuizen ontstaat hiermee een platform waarbij medewerkers initieel en herhaald getraind kunnen worden en waarmee eenvoudig rapportages gemaakt kunnen worden en compliance en bekwaamheid aantoonbaar wordt.

Hicham Shatou, directeur LeQuest: "Wij werken nauw samen met brancheorganisaties en zorginstellingen om gebruik van medische apparatuur steeds veiliger te maken. In onze visie vormen training en simulatie - vooral op de werkplek - daarbij een onontbeerlijk onderdeel. Een partner als Noordhoff Health, die onze visie deelt, geeft onze klanten nu de mogelijkheid om één integrale oplossing af te nemen."

Een volledig platform
"Door samen te werken met partners als LeQuest kunnen we ziekenhuizen en zorginstellingen ontzorgen bij de implementatie van het convenant medische technologie. Ons gezamenlijke aanbod is complementair. Wij verzorgen de algemene scholing en rapportage tot op raad van bestuur niveau, LeQuest verzorgt de specialistische apparatuurtrainingen. Daarbij vertrekken we vanuit een gedeelde visie dat leren op de werkplek tot het beste resultaat leidt.", aldus André Matera, directeur Noordhoff Health.

Geplaatst in:

Noordhoff Health

plaats:
Ede

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234