Bedrijven schikken steeds vaker bij discriminatieklacht

Bedrijven schikken steeds vaker bij discriminatieklacht

Steeds meer bedrijven treffen een schikking als zij worden beschuldigd van discriminatie. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van het Jaarverslag en de Monitor discriminatiezaken over 2015. De cijfers tonen een flinke toename van het aantal schikkingen: een stijging van ruim 50%. Daarnaast komen bedrijven steeds vaker in actie bij discriminatie. In 81% van deze zaken waarin het College uitspraak deed nam het bedrijf maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen. Denk aan het aanbieden van excuses of een schadevergoeding. Maar veel vaker nemen bedrijven echt structurele maatregelen om discriminatie in de toekomst te voorkomen. 61% van de uitspraken gaat over discriminatie op en rond werk en meer specifiek over werving en selectie (23%). Dit onderstreept het belang van de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie.

Voorzitter Adriana van Dooijeweert: "Het is een hele mooie ontwikkeling dat steeds meer bedrijven er alles aan doen om discriminatie te voorkomen. Het College kan aan uitspraken weliswaar geen sancties verbinden, maar dat maakt de oordelen van het College niet minder gezaghebbend. Duidelijk is dat bedrijven absoluut niet in verband willen worden gebracht met discriminatie."

In 2015 beantwoordde het College 2781 vragen, ontving het 422 verzoeken om een uitspraak door het College en deed het in 155 zaken over discriminatie uitspraak. De meeste verzoeken gingen over afkomst (20%) gevolgd door geslacht (18%) en leeftijd (16%). Bij de uitspraken waren leeftijd (21), afkomst (19%) en handicap of chronische ziekte (18%) de drie meest voorkomende discriminatiegronden.

Arbeidsmarktdiscriminatie
Daarom start het College een programma voor de duur van drie jaar waarin het discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt aanpakt. Discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt zijn structurele en ernstige problemen. Ze kunnen vergaande gevolgen hebben voor andere mensenrechten, zoals het recht op arbeid, het recht op een adequate levensstandaard en menselijke waardigheid. Het College focust op twee onderdelen. Ten eerste, toeleiding tot de arbeidsmarkt, toegespitst op discriminatie en stereotypering bij stages en leerplekken in het beroepsonderwijs. Ten tweede toegang tot de arbeidsmarkt, toegespitst op discriminatie en stereotypering in nieuwe methoden van werving en selectie.

Het programma discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt is één van de vier programma's waarop voor het College de komende drie jaar de focus ligt. De andere programma's zijn mensenrechteneducatie, mensenrechten op lokaal niveau en monitoring van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Het volledige Jaarverslag, de Monitor discriminatiezaken en de programma's voor de komende drie jaar staan op de website van het College: www.mensenrechten.nl.

Voor de redactie
College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 - 52 30 73 28, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?
Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

plaats:
Utrecht
website:
http://www.mensenrechten.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234